İSTANBUL ÜZERİNDEN TÜRK'E İŞARET

29 Mayıs 1453'de İstanbul'u Bizans'tan (Haçlı'dan) Türk'e bahşetti Yaradan...

1453'de İstanbul, güzel İstanbul Haçlının elinden alınıp Müslüman Türk'e teslim edildi...

İstanbul'un ilk fethi 29 Mayıs 1453'de Sultan II. Mehmed'e nasip oldu...

Bu yüzdendir ki; Sultan II. Mehmed, Fatih Sultan Mehmed Han diye anıldı...

Tam 465 sene Haçlılar yine ele geçirdi İstanbul'u...


Damat Ferit denen hain ve işbirlikçi kabinesi İstanbul'u kafire peşkeş çekti...

İstanbul'un ilk fethini Fatih Sultan Mehmed'e nasip eden Yaradan,


13 Kasım 1918'te Haçlılar tarafından ikinci kez işgâl edilmiş İstanbul'un, ikinci fethini de Mustafa Kemâl'e nasip etti...


İlk fetheden Mehmed ikinci fetheden Mustafa...


İkisi de Türk ikisinin adı da İslam Peygamberi'nin adlarından...


Bitmedi Tanrı'nın Türk'e işareti;


İstanbul'un ikinci kez fetih edildiği, Müslüman Türk'ün eline geçtiği 6 Ekim 1923 tarihinde;
İstanbul'u Haçlıya peşkeş çeken ve 1922'de Avrupa’ya kaçan hain Damad Ferit'in canını aynı gün Fransa’nın Nice şehrinde aldı Çalabım... 
(6 Ekim 1923 İstanbul'un kurtuluşu ve Fransa Nice'de Damat Ferit'in ölümü.)


Bugün 6 Ekim...
İstanbul'un ikinci fethinin sene-i devriyesi...


Bu kut'lu gün vesilesi ile, 


Başta İstanbul'u ilk fetheden Müslüman Türk kumandan atam Fatih Sultan Mehmed Han'ı, İstanbul'u ikinci kez Haçlı'nın elinden kurtaran yine Müslüman Türk kumandan atam Mustafa Kemal Atatürk Han'ı ve bu büyük kumandanların kut'lu askerlerini, rahmet, minnet, şükran ve özlemle anıyorum...


Tanrı işaretlerini anlayan ve aidiyetine sahip çıkanlardan eylesin bizi...


Selam ve saygılarımla...

Murat ÇALIK

 

 

...

 

 

Hadis-i Şerif: 
Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki;
"İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan; o ordu ne güzel ordudur"

Ahmedb. Hanbel, IV, 335; 
Buhari, 
et-Tarihu'1-kebir, I (ikinci kısım),81; 
et-Tarihu's-Sağir, I, 341; 
Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir. II,24; 
Hakim, Müstedrek IV.422; 
Heysemi, Mecmeu'z-zevaid, VI 219.

 
...
 
Bu hadis sizce SADECE ilk fethi mi kapsıyor?

 

 05.10.2018
79Murat Çalık Karalama Defteri
Закрыть