GEÇMİŞE IŞIK TUTMAK

GEÇMİŞE IŞIK TUTMAK
Bugün sizinle beraber geçmişe bir ışık tutmak istedim...

Buyrun Türkçe'nin yakın geçmişine hep beraber ışık tutalım.

Aşağıda 15, 16 ve 17. asırdan Türkçe örnekleri vardır.

(1) Sultan II. Murad'ın Oğluna Nasihatı 

"Ey Oğul, bilmiş ol kim ben kocaldum. Zaîf ve azuksuz yol ağzına geldüm. Zirâ kim azilnâmesin elüme sundular. Ol azilnâme sakal ağarmakdur.

Âdemin sakalı ağarsa, Çalapdan yanadan nida gelmekdür kim ey kulum yarağlan bu mülkün koyub anda varmağa!..."


Kaynak: İsmail Hâmi Danişmend, Türklük Meseleleri, Doğu Kütüphanesi Yayınları, 3. Baskı, s.223, 2006

(İsmail Hâmi Hoca bu nasihatı, hususî kütüphanesinde bulunan, Mercimek Ahmed ibni İlyâs'a ait, hicri 835 yılına ait, "Kâbusnâme Tercemesi" 3. yaprağından almıştır)

Peki bunu neden paylaştım?

II. Murad bu günden tam 580 önce, oğluna verdiği nasihatte;

Allah (c.c) yerine Çalap demiş.

Malumunuz Tanrı, Çalap Türkçe'dir ve Allah (c.c) manasındadır.

Şimdi biz, Tanrı Türk'ü korusun derken bize neredeyse "dinden çıkmış" gibi davrananlar acep II. Murad'a nasıl davranacaklar?

Bu arkadaşlar neden "amellerin niyetlere göre olduğu" gerçeğini göz ardı ederler.

Bu paylaşımı yapmamın bir sebebi de, 15. y.y Osmanlı Türkçe'sinin "biraz zorlanılsa da" hâlâ anlayabildiğimizi göstermek içindir. 

(2) Bir de Kanunî'nin Zigetvar muhasarasında söylediği bir sözü buradan paylaşarak, Osmanlı Türkçe'sinin 1566 yılında bile arapça ve acemce'nin tesiri altında kalmamış hâlini göstermek isterim.

"Bu kal'a benüm yüreğüm yakmuşdur; dilerum Haktan ateşlere yana!..."

Kaynak: Tarih-i Selânik-i, İstanbul tab'ı s.39

(3) Şimdi de 17. asır'daki Osmanlı'daki bir eserden alıntı yapmak isterim;

"Biraz zaman bir kelb-i nâtüvan kâşe-i ıstabl-ı viranımda mekân tutup, eyyamda reme-i ağnam ile sahra-neverd ve leyâlîde av'av-pâş-ı etraf olarak ce'anib-i khânemâna pîrâmengerd idi..."

Kaynak: Khamse-i Nerkisî, s.116

...

Dikkat ettiniz mi?

Arada bir yüzyıl var, farkı görebildiniz mi?

Türk'çe'nin, sözde Türkçe hâline getirildiğini görebildiniz mi?

Bugün Osmanlı Türkçe'si eğitimi verilsin diye bir gündem var. 

Bu gündemin başka dillerin "ana dil" olarak okutulmasının önünü açmak ve gündemi değiştirmek için olduğunu artık herkes anladı. 

"Atalarımızın diline sahip çıkalım" derken GökTürkçe alfabesine çifte standardın neden yapıldığını da zannediyorum herkes anlıyor.

Şimdi soru şu...

Ders olarak okutulmak istenen Türk'çe olan birinci ve ikinci paylaşımı yaptığım mı,

Yoksa son paylaşımdaki dil mi?

Geçmişe ışık tutalım ama önce geçmişi 1299'dan değil, Türk'ün ilk var olduğu günden başlatalım ve geçmiş dediğimiz arapça-acemce karışımı değil Türk geçmişi olsun, 

30'ların sonlarına doğru, 70'lerdeki uydurukça kelimelere ve şimdilerde bozulmuş Türkçe'ye nasıl karşıysak 15. y.y'dan sonraki arapça-acemce karışımı hâle getirilmiş ne olduğu belli olmayan bir garabete de karşı olalım, çünkü bunlar bizim geçmişimiz değil...

Bizim geçmişimiz Türk'tür!

Zirâ siz kabul etseniz de etmeseniz de biz Türk oğlu Türk'üz!!!

Selam ile...
Murat ÇALIK15.12.2014
1051


BENZER KONULAR

OSMANLICA(!) MESELESİ

Alfabesiyle beraber Osmanlı Türkçesi denen arapça-farsça-Türkçe karışımı "dil"in seçmeli olarak

08.12.14 KARALAMALAR
TÜRK MİLLETİ'NE SALDIRMAK ALLAH(c.c) EMRİ Mİ?

    Bugün etrafta Müslüman olmayı Türk'e sövmek, Türk adından tiksinmek, "ben Türk'üm"

12.07.16 KARALAMALAR
İKİ MEKTUP, BİR MİLLET ÜZERİNE

İKİ MEKTUP, BİR MİLLET ÜZERİNE... "... Şayet hükümet hizmet ve sadakatimizden şüphe ederse

21.11.14 KARALAMALAR
ATSIZ ve OSMANLI

Özellikle mevcut hükümetin ve cumhurbaşkanın "başka dillerin önünü açmak niyetiyle", Osmanlı

05.11.14 KARALAMALAR
AHMAK! MÜSLÜMANLIK DA TÜRK'ÜN MİLLÎ DİNİDİR!

Ramazan yaklaşıyordu... Gazi ve mahiyetindekiler Dolmabahçe Sarayı'ndaydı. O akşam sofraya

19.10.14 KARALAMALAR
TANRI İLE ALLAH ARASINDA KALAN NESİL

Bugün Türk'ün, Müslüman'ın bütün sorunları halledilmiş, dünyada artık Türk ve Müslüman kanı

23.06.15 KARALAMALAR
BAŞBUĞ ATATÜRK

  (Bir Türk Milliyetçisi'nin gözü ile TÜRK'ün Başbuğu)   Hep başkalarından dinlediniz.

24.01.16 KARALAMALAR
ATATÜRK ve RAMAZAN AYI

Bu yazıda Atatürk ve Ramazan Ayı hakkında bir şeyler karalamak istedim.  Gerçi her ne kadar

20.06.15 KARALAMALAR
MERAK ETMEK HAKKINDA

Birçok defalar okumuşluğum var,Namazlarda, dualarda, kabirlerde, vefat edenin ardından(*)...v.s

19.09.14 KARALAMALAR
TÜRK TARİHİNDE YABANCI KANLILARIN İHANET SERİSİ

Türk tarihi, içimizdeki yabancıların ihaneti ile doludur.  Tarihimizin biraz aydınlanmaya

17.09.14 NOT DEFTERİM
ŞEHRİYAR

Güneş kaybolmuş, akşamın sessizliği yavaş yavaş çöküyordu Tebriz’in üstüne. Caddelerdeki ayak

10.09.14 UNUTULMAYANLAR
HOŞ GELDİNİZ!

  Türkçe'yi Türk'çe seviyorum... Çünkü Türk'üm, Türk'çe yaşamaya ve Türk'çe yaşatmaya gayret

10.09.14 FOTOĞRAFLARwww.muratcalik.com
ARA