ALP ER TUNGA

ALP ER TUNGA
ALP ER TUNGA

Deden Bilge Tur Han ile, Türk'ün yurdu Turan olmuş,
Muştulanmış Peşeng Kağan, oğlu güneş gibi doğmuş...


Doğmadan bildi, bildirdi, ulu kamın söylediği,
Sen ki Türk'ün umudusun, Turan'ın namlı yiğidi...


İl senindir töre senin, kutun, sanın, namın belli,
Olacaksın Türk'ün Han'ı, hem bilgili hem erdemli...


Senin adını sorsunlar , boğazladığın o Tunga'ya,
Nâmın gitgide yayıldı, Büyük Turan'dan İran'a...


Küçükken Akay'ı seçtin, Akay da seçmişti seni,
Sen Hakan oğlu Hakan'sın, acun duyurdu ismini...


Yiğitliğin destan oldu, ozanlar seni anlattı,
Dost ve düşman seni bildi, Türk seninleyken rahattı...


Yetmedi baba otağı, batıya gittin atınla,
Turan'a il kazandırdın, Merv'i sen kurdun namınla...


Düşmanlar ile savaştın, Turan Taktiğini buldun,
Türk Budunu'nu topladın, Türk Birliği'ni sen kurdun...


Turan gittikçe büyüdü, ismin acunu bürüdü,
Merv, Semerkant iller derken, Hakan İran'a yürüdü...


Zal'ın oğlu Rüstem seni, "Afrâsyab" diye bilirdi,
Çok saygı duyardı sana, nâmından da çekinirdi...


Çocukken kapışmıştınız, fakat yenen olmamıştı,
Şimdi erler meydanında, İran'dan bir o kalmıştı...


Onu beklerken karşında, baba Zal çıktı meydana,
Vuruştun ama kıymadın, bağışladın oğluna...


Savaşta yenildi Farslar, başlarına bir it geçti,
Keyhüsrev'di itin adı, o da kahpeliği seçti...


Keyhüsrev hinlik düşündü, Han'a güler yüz gösterdi,
Önünde el pençe durdu, artık barışalım dedi...


Büyük bir toy tertip etti, Han'ı toya davet etti,
Yediğine ağu kattı, Türk Han'ını zehirletti...


Alp Er Tunga bilmezdi ki, kahpelik namertlik nedir,
Savaşlar meydanda olur, kazanılır, kaybedilir...


Hakan yeyince yemekten, az sonra rahatsızlandı,
Yoldaşları anladılar, Alp Er Tunga ağulandı...


Hemen kaçırdılar Han'ı, Keyhüsrev'in otağından,
Beklenmezdi bu namertlik, düşmanın mert olanından...


Geçtiler büyük ormandan, geldiler ırmak başına,
Alp Er Tunga emir verdi, git tebaamın yanına...


Düşman peşindeydi Han'ın, o ise artık yalnızdı,
Önünde coşarak akan, derince bir ırmak vardı...


Bırakarak kendisini, kayboldu sel sularında,
Türk Milleti hep ağladı, namı kaldı arkasında...


Alp Er Tunga deyip geçme, bil atanı Türk Evladı,
Derstir yaşananlar sana, Türk bu derslerle yaşadı...


Murat ÇALIK

(2013)


*
Tur Han : Alp Er Tunga'nı Dedesi 
Turan : Türk Yurdu
Peşeng Kağan : Alp Er Tunga'nı Babası
Muştu : Müjde
Kam : Eski Türk'lerde din adamı
Kut : Kutadgu Bilig de Kut şöyle açıklanır:’’Kut’un tabiatı hizmet,şiarı adalettir.Bey sen bu makama kendi gücün ve isteğinle gelmedin,onu sana Tanrı verdi.’’ 
Tunga : İri bir kaplan
Akay : Alp Er Tunga'nın atı
Acun : Dünya
Turan Taktiği : Savaşta kullanılan diğer adı Hilâl Taktiği olan Türk Savaş Taktiği
Afrasyab : İranlıların Alp Er Tunga'ya verdikleri ad..
Ağu : Zehir


Not:

Bu "süslü nesir", Ahmet Haldun Terzioğlu Hoca'mızın, Alp Er Tunga adlı kitabını okumamdan hemen sonrasında gönülden dökülmüştür.

Bu duygu selini yaşatıp, karalamamıza sebep olan Ahmet Haldun Terzioğlu Hocam'a teşekkür eder, saygılarımı sunarım.


 03.03.2015
1210


BENZER KONULAR

ADIN ANDIMIZ, SEVDAN SEVDAMIZDIR

BİZ SENİ BİZİM MAHALLE'DENSİN DİYE SEVDİK Yine takvimler 10 Kasım'ı gösteriyor ve yine akrep

09.11.14 KARALAMALAR
TÜRK GENCİ'NE

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN ASIL VE ASİL EVLADI TÜRK GENCİ'NE  Biliyorum, dardasın... Biliyorum,

02.10.14 KARALAMALAR
BÜTÖVLÜK (Rüstem Behrudi)

Seni gözleyirem;(1)  Gelebilersen(2)  Menim ve menim kimi,  Neçesinin ölümü

18.09.14 UNUTULMAYANLAR
ADLARIMIZ ve DEDE KORKUT'U HATIRLAMAK

Çocuklarımızın ismi, ailenin fikri-zikri ile yakından ilgili. En bilinen isimler bile aile hakkında

18.09.14 KARALAMALAR
TÜRK Devlet Adamlarının Vasıfları

1- Bilge olmalı. Asya Hunları'ndan beri bilinen ve "siyaset ve idârede hakim” tâbirinin

17.09.14 KARALAMALAR
ŞEHRİYAR

Güneş kaybolmuş, akşamın sessizliği yavaş yavaş çöküyordu Tebriz’in üstüne. Caddelerdeki ayak

10.09.14 UNUTULMAYANLAR
ÇAĞRI

BU ÇAĞRI TÜRK'üm DİYENLERE'DİR   Kuş kanadı kalem olsa, yazıl(a)maz benim derdim... Çünkü

10.09.14 KARALAMALAR
TARİHİN YAPRAKLARINDA TÜRK MİLLETİ

Eskiden Türk yurdunda vatan hainleri Türkiye’de olduğu gibi davul zurna ile karşılanmazdı. Vatan

08.09.14 KARALAMALAR
TURAN'A

Ne gecesi, ne de günü kaldı bu vuslatın,Sılâya hasrettir yakan yüreğini neferin,,  Elbet

10.09.14 ŞİİRLER
SOYLU KAN

  SOYLU KAN    Haydi soylu kan, vakit senin vaktin,Bekliyor Tanrı Dağ'da kutlu

11.09.14 ŞİİRLER
FARZ OLDU

Sordun söyleyeyim bak ne oldu,Türk'e zalimin zulmü hep oldu, Türk kan kardeşine uzak oldu,

10.09.14 ŞİİRLERwww.muratcalik.com
ARA