OSMAN'A RAĞMEN OSMANLICILIK

OSMAN'A RAĞMEN OSMANLICILIK
Günümüz "çakma" modalarından biri de, "Yeni Osmanlıcılık" adı altında Türk düşmanlığı yapmaktır...

Bugün "Yeni Osmanlıcılık", "Osmanlı Torunu" ifadeleri ile yeni bir algı operasyonu yapılarak, Türk adı silinmeye çalışılmış, Osmanlıcılık sanki Türklükle alakalı değil diye gösterilmektedir...

Peki gerçekte durum böyle midir?

Tarih yine bize bu konuda da cevap verecektir...

Buyrun tarihe objektif bakarak, kaynaklarıyla bu konuyu inceleyelim...

Timur'un oğlu Şahruh, İkinci Murat zamanında kendisine bir hil'at (Hükümdarların takdir için bir kimseye verdikleri cübbe) gönderip bunu giymesini, kendi egemenliğini tanımasını istemiştir. 

Zirâ Timur ve oğulları kendilerini Oğuz Han ve Cengiz Han neslinden sayarlar. Bundan dolayıdır ki; büyük hanlığın kendilerine ait olduğunu iddia ederler. (1)

İşte bu iddia karşısında II. Murad kendi bağımsızlığını ve hanlığın Osmanoğulları'na ait olduğunu göstermek üzere Oğuzname destanını kullanmış ve Osman Bey'in Oğuzhan'ın neslinden, Gün Han'ın oğlu Kayı Han'dan olduğu iddiasını benimsemiştir. (2)

Bu iddialarını kanıtlamak için bir çok kitap yazdırmış(başta Yazıcızâde) ve araştırmalar yaptırtmıştır...

II. Murat'ın evladı, Fatih zamanında şehzadelere Oğuz, Korkut adlarını vermişler ve topların üzerine Kayı damgasını koymaya başlamışlardır.(3)

Oğuznâme'de Türkler'in atası Oğuz Han olarak kaydedilir. 

Oğuz Han'ın 6 oğlu olmuştur. 

Bunlar Gün Han, Ay Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han ve Deniz Han'dır...

Gün Han, Oğuz Han'ın en büyük oğludur... 

Gün Han'ın en büyük oğlunun adı da Kayı'dır...(4)

Şimdi bütün bu bilgileri neden verdim söyleyeyim...

Günümüzde "Yeni Osmanlıcılık yapıyoruz", "Osmanlı Torunuyuz" deyip Türk'e, Türk adına ve Türk Milleti'ne saldıranlar var...

Yukarıdaki bilgilere baktığımızda, Osmanoğulları kendilerinin Oğuz Han'dan yani Türk'ün dip-atasından geldiklerini ispat etmek için bu kadar uğraşmışken, bu uğurda birçok tarih kitapları yazdırtmışken, şimdilerde "Osmanlı Torunuyuz" diyenlerin, Osman'a rağmen Yeni Osmanlıcılık yapıyoruz deyip Türk'ü tukaka göstermek istemeleri sizce de garip değil mi?

Aslında garip değil...
 
Neden mi?

Çünkü Türk'ün büyük bir hatası ve tembelliği var...

Tarihini öğrenmemek Türk'ün tembelliği ve her söylenene de araştırmadan inanmak Türk'ün hatasıdır...

Tabii bu tembellik ve hatadan dolayı birileri ortaya bir şey atıyor, Türk de hemen sorgusuz sualsiz üzerine atlıyor...

Ey şimdilerde Osmanlı Torunuyum deyip Türk düşmanlığını öne çıkaranlar ve bunlara inananlar...
Sözüm sizedir...

II. Murat Han atama iftira atmayın, Osman Gazi'ye, Orhan Gazi'ye, Fatih'e iftira atmayın...

Türk düşmanlığınıza, Atatürk düşmanlığınıza başka kılıf arayın...

Buradan size çıkacak "haram" lokma yok...

Siz çirkefleştikçe, siz iftira ettikçe ve siz çamur attıkça biz daha da dik duracak ve milletimize gerçekleri anlatacağız...

Maskelerinizi bir bir indireceğiz...

Ve bir gün gelecek, bütün bu yaptıklarınızın hesabını kandırdığınız milletin önünde vereceksiniz!

Size hesap soranlar ve ceza kesenler ise, GökTürk, İlhanlı, Memlüklü, Selçuklu, Osmanlı, Türkiye...v.s ayırmamış, Bilge Kağan'ı, Selçuk Bey'i, Alparslan'ı, Osman Gazi'yi, Fatih'i ve Atatürk'ü atası bilmiş Türk Evlatları olacaktır!

Saygılarımla...
Murat ÇALIK​

Yararlanılan Kaynaklar;
(1) ”Adım Adım Osmanlı Tarihi", Boyut Yayıncılık, I.cilt, s.8-9
(2) Devlet-i Aliyye - Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar 2 , Halil İnalcık, 2.cilt
(3) Türklerin Şeceresi, Ebul Gazi Bahadır Han
(4) Yazıcıoğlu (Bu konuda daha geniş bilgi için http://muratcalik.com/198-turkyeye-yerlesms-olan-24-oguz-boyu.html)

 


14.03.2015
1429


BENZER KONULAR

TÖREYİ YAŞATACAĞIZ

Töre Üzerine Yaşayan Türkler'de Kadın'a Bakış 1.) Türklerin en eski destanlarından biri olan

16.02.15 KARALAMALAR
AYAĞA KALK!

EY TÜRK bil ki; Törelendirecek Mete Han'ın, Baş eğdirecek Attila'n, Elini çözecek Kurt Kaya'n,

05.02.15 KARALAMALAR
TARİH HEP TEKERRÜR MÜ EDECEK?

Tarihte; Müslümanım deyip Kur'an-ı Kerim yapraklarını mızrak uçlarına takanları, "Din elden

14.01.15 KARALAMALAR
GEÇMİŞE IŞIK TUTMAK

Bugün sizinle beraber geçmişe bir ışık tutmak istedim... Buyrun Türkçe'nin yakın geçmişine hep

15.12.14 KARALAMALAR
METE HAN

  Hunların, "bilinen" ilk Yabgusu Tuman’ın (Teoman) Türk olan ilk eşinden olan oğlu, 

15.11.14 UNUTULMAYANLAR
ORTA ÇAĞ KİMİN ORTA ÇAĞI?

Batı kaynaklı ve bize dikte edilmiş "resmi tarihte", Fatih Sultan Mehmet Han'ın, İstanbul'u

21.11.14 KARALAMALAR
UÇURUM AÇMAK veya UÇURUMU KAPATMAK

Biz TÜRK MİLLETİ'ni seviyor ve elimizden geldiği kadarıyla Türklüğü yükseltmek için çalışıyoruz.

11.11.14 KARALAMALAR
ATSIZ ve OSMANLI

Özellikle mevcut hükümetin ve cumhurbaşkanın "başka dillerin önünü açmak niyetiyle", Osmanlı

05.11.14 KARALAMALAR
TALKAN ve CURCAN KATLİAMLARI ÜZERİNE

    Son zamanlarda birçok yerde görüyorum;  "Türkler kılıç ile Müslüman oldu,

03.06.16 KARALAMALAR
OĞUZ OTAĞI

OĞUZ OTAĞI  

10.09.14 FOTOĞRAFLAR
KADINA BAKIŞTA TÜRK MİLLETİ'NİN FARKI

ESKİ TÜRKLER'DE KADINA BAKIŞ 1.) Türklerin en eski destanlarından biri olan Yaratılış Destanının

11.09.14 KARALAMALAR
TÜRKLER ve TÜRKİYE ADI ÜZERİNE

Türkler M.Ö. 2000 yılından daha eski çağlarda, Orta Asya'da Sayan-Altay dağlarının kuzeybatı

10.09.14 KARALAMALARwww.muratcalik.com
ARA