BİR MİLLETİN HAYATINI DEĞİŞTİREN KAHRAMANLAR: MİLLİYETÇİLER

Aşağıda İstiklâl Harbi'ne giden yolda Türk Milleti'ni ayağa kaldıran, Türk Milliyetçileri'nin yaptıkları mitingler, konuşmalar ve çekilen telgraflardan birkaç örnek vardır... 

1- 22 Mayıs 1919'da yapılan Kadıköy mitinginde Münevver Saime'nin işgal kuvvetleri tarafından tutuklanmasına sebep olacak olan konuşmasından...

"Her Türk'ün söylemek istediği, fakat niçin bilmem yüksek sesle söylemekten çekindiği bir kaç sözü ben açıkça söylemek isterim.

Evet, açık söylüyorum kardeşlerim. 

Aldatıcı kaynakların yazdıkları haberlere inanmayın. 

Bizim tamamiyet-i mülkiyemizi muhafaza edecekler.

Fakat, hangi hudut dahilinde? 

Bu tasrih edilmedikçe Türkiye'de sulh mümkün olmayacaktır. 

Ben bu kanaatteyim. 

İsyan etmeyecek bir Türk kalbi de tanımıyorum.

Biz yalnız ağlıyoruz. 

Ağlamakla kazanılacak hıçkırıklarımızı işitecek kalb yok. 

Teşkilâtı nihayet fiiliyata bağlamak lâzımdır."


Kaynak : Prof. Rıfkı SalimBurçak, Türk DevrimTarihi, Ankara, 1973, s.34.

...

2- 7 Mayıs 1919'da Giresun'da işgâlden 2 gün sonra İstanbul hükümeti baskınına ve padişaha söz konusu vatan ise gerisi teferruattır deyip, kanını vatan için akıtmayı göze almış Giresun'lu Türkler'in çektiği telgraflar...

SADRAZÂM'A ÇEKİLEN TELGRAF

"... Hükümetinizi idamımızı tebliğe memur görmek istemiyoruz. 

Sizi Türk sadrazamı bilerek hitap ediyoruz... 

İzmir'in Yunan'a ilhak edildiğini öğrendiğimiz gün Giresun muhiti akissiz kalmayacaktır. 

Ve hiçbir kuvvet bizi azmimizden çeviremeyecektir..."


PADİŞAHA ÇEKİLEN TELGRAF

"Ey Ulu Hakan! 

Tacından İzmir elmasını Türk kanlarıyla boyayarak koparıyorlar. 

Sıra yarın bizlere gelecek...

Senelerce serhatlarda dolaşan biz Türkler ipte değil, süngüde can vermek için hazırız. 

Semamızda al bayrak alındığı gün, zümrüt dağlarında kanlarımız bir al bayrak serilecek. 

Dökeceğimiz kanlara iştirak edecek, bayrağımıza taç giydirecek, Âli Osman'ın kanını taşır, Orhan'ın, Ertuğrul'un bir oğlunu gönderiniz..."


Kaynaklar: 
Ahmet Akif Tütenk, Millî Mücadelede Denizli, İzmir, 1949, s.7
Mahmut Goloğlu, Erzurum Kongresi,Ankara, 1968, s.40.

...

3- İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti'nin 16 Mayıs 1919'da, İstanbul'daki devlet adamlarına ve ABD temsilcisine çektiği telgraftan...

"... Avrupa, on milyon Müslüman ve Türk'ün idam ve imhasına karar vermişse, milletimiz buna uymayacak ve vatan uğrunda, kahramanca çarpışarak ölmeye hazır bulunacaktır. 

Tarihe, bütün bir milletin varlığını savunmak için nasıl öldüğünü gösterecektir."


Kaynak : Atatürk,Gnkur. ATASE yayınları, Ankara, 1980, s.143.

...

Yukarıda 1919 yılında çekilmiş üç telgraf ve bir konuşma metni vardır. 

Bütün bu konuşma metni ve telgraflar kaynakları ile beraber verilmiştir.

Araştırılırsa Anadolu'nun dört bir tarafında bu minvâlde daha birçok miting, konuşma ve telgraflar görülecektir. 

Ben sadece bir kısmını aldım.

Telgraflarda ve konuşma metnindeki ortak paydayı, dik duruşu ve tavizsizliği zannediyorum hep beraber görüyoruz...

Ali Fuad Paşa'nın;
"Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" sözü ile,

Mustafa Kemal Atatürk'ün;
"Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır" sözü özellikle bu günlerde kulağımıza küpe olmalıdır.

Şimdi size bütün bunları okuduktan sonra bir soru sormak istiyorum...

Ya İstiklâl Ya ölüm mü?

Yoksa boş ver gitsin be gülüm mü?

Bu soruya önce Türk Milliyetçisiyim diyenler cevap vermelidir...

Zirâ tarih bize Türk Milleti'ni ayağa kaldıracak gücün Türk Milliyetçileri olduğunu söylüyor...

Tabii olarak ehven-i şer batağına saplanmamış, lügatinde kerhen kelimesi olmayan, tavizle tanışmamış, niceliğe değil niteliğe önem veren, uyutulmamış-avutulmamış ve pusturulmamış, gerekirse milleti için sıfırdan başlamaya gözü kesen, söze değil icraate bakan, marka bağımlısı değil vatan sevdalısı olan...

"Davama sadakatim şerefimdir" diyen Türk Milliyetçileri...

Türk Milleti'nin makûs talihini işte bu özellikleri taşıyan Türk Milliyetçileri'nin değiştireceğine inancım tamdır...

Tıpkı tarihte yüzlerce kez olduğu gibi...

Selam ve saygılarımla...
Murat ÇALIK

Not: 
Fotoğraftaki gazete 1919'da Osmanlı alfabesiyle çıkmış bir gazetenin 70'li yıllarda Milliyet Gazetesi tarafından transkrip edilmiş (bugünkü alfabeye göre basılmış) hâlidir.01.08.2015
753


BENZER KONULAR

GÜNÜMÜZE TÜRK'ÇE BAKIŞ...

(Haklı Çıkmaktan Bıktık Murat!..) "Başımız sağ olsun" diye açtı telefonu, üzgün ve kızgın bir

15.08.15 KARALAMALAR
%1 YOK MU?

%1 YOK MU? (Başta kendi nefsime) 1919 Mayısı'nda tüm mevcudu 50 bin olan ordumuzun, 1922

21.07.15 KARALAMALAR
ARAÇ-AMAÇ, MİRAS-EMANET

  Günümüzde kavramlar ve tanımlar o kadar birbirine girmiş ki… Rabbim bizi Türk

25.06.15 KARALAMALAR
ALPARSLAN TÜRKEŞ ve BAŞKANLIK SİSTEMİ

Özellikle son 5 aydır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetme işlevini tek elde toplayıp böylece

24.05.15 KARALAMALAR
19 MAYIS RUHU

  19 Mayıs 1919... I. Dünya Savaşı sonunda vatanımızın başta başkenti İstanbul olmak

18.05.15 KARALAMALAR
TÜRK MİLLİYETÇİLERİ'NE

Kendisine Türk Milliyetçisi'yim diyenler, 29 Ekim 1923'ü, 8 Şubat 1969'u ve 12 Eylül 1980

24.04.15 KARALAMALAR
YURTTA SULH YOKSA, CİHANDA SULH GEREKSİZDİR!

Yıl: 2015... Ülke: Türkiye Bir ülkede devletin icra organı hükümet, hak, adalet ve emniyet

09.01.15 KARALAMALAR
TÜRK İSTİKLÂL HARBİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Her ne kadar Batı kaynaklı "resmi tarihte” İstiklâl Savaşı Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs

12.11.14 KARALAMALAR
KİMİZ BİZ?

  DÜŞÜNÜN… Düşünün ki; Vatan için can vermeye hazırsınız… Türklük yükselsin, vatan

12.09.14 KARALAMALAR
ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN 12 EYLÜL MAHKEME KONUŞMASI'NDAN

"Elhamdülillah, inanmış, samimi bir Müslümanım; fanilik hissine aşinayım. Dünyanın bir imtihan yeri

10.09.14 UNUTULMAYANLAR
TURANCILIK VE ATATÜRK

ATATÜRKÇÜYÜM(!) DİYEN BAZILARININ EN BÜYÜK YANLIŞI; ŞİMDİKİ SINIRLARIMIZ YETER MANTIĞI... Biz

30.04.15 KARALAMALAR
SİYASET

Siyaset, bir yönetme sanatı veya bilimidir.  Siyaset sanatını yapan insanlar kendi

11.09.14 KARALAMALARwww.muratcalik.com
ARA