SİYASET

Siyaset, bir yönetme sanatı veya bilimidir. 


Siyaset sanatını yapan insanlar kendi fikirlerini devlet politikası hâline getirmek, hükümet/devlet icraatlarını etkilemek, değiştirmek veya yönlendirmek için bu sanatı icra ederler.

Siyaset "önce” insan için yapılır ve siyaseti yapanlar insanlara kendi fikirlerini anlatmaya çalışan insanlardır.

Günümüzde siyaset denilince akla ne yazık ki "dalaverecilik", "rant elde etme", "güç deliliği" , "yalancılık" gibi kavramlar geliyor ise işte bu insanların bazılarının siyaseti araç değil amaç olarak kabul etmelerinden dolayıdır.

İnsanlar kendi özündeki melekeleri ve yaradılış fıtratı ile farklı farklı yaratılmıştır.

Bu farklılıklar insanların toplumdaki edinecekleri yerleri belirler.

Bu yüzdendir ki;
Toplumda herkes münevver, mütefekkir olamayacağı gibi , herkes nefer, asker, lider ve dâhi herkes "deli" ve "veli" de olamaz...

Tarihe baktığımızda tarih boyunca bir çok kimsenin gönüllerine taht kurmuş bazı münevver, mütefekkir ve şahsiyetlerin hâlâ millet nazarında önemli bir yerde olmalarının en önemli sebeplerinden biri de türlü oyunlar, hileler, menfaatler ve dalaverelerin döndüğü "Siyaset" arenası ile pek içli dışlı olmamaları, oluyorsa bile "aman ne şiş ne de kebap yanmasın" dememeleri dolayısıyla dik ve tavizsiz durmalarıdır.

Aynı zamanda siyaset ile ilgilenip her ne olursa olsun doğru bildiğinden gram şaşmayan ve siyaseti hizmet aracı olarak gören siyasileri milletin unutmadığı ve hep saygı ile andığı bir gerçektir.

Dünyada önemli ve bir o kadar da özel koltuklardan biri olarak bilinen siyasetçi koltuğu, bu koltuğun verdiği güç, olanak ve imkânlardan dolayı hep göz önünde ve istenilen bir koltuk olmuştur.

Siyasi koltuk her ne kadar "güzel" bir koltuk olsa da, üzerinde kalınması zor koltuklardan biridir.

Siyasi koltuk, doğru kullanılmadığında veya koltuğa sevdalanmaya başlanıldığında "en sessiz, en efendi ve hatta en bilge adamı" bile kendi kişiliğinden ve ilkelerinden eder.

Eğer o "bilge ve efendi şahsiyet" hele bir de, milleti için önemli bir noktada ise;

Siyasette göstermesi gereken kendi ve fikri duruşunu gösterememesi, ayrıca kendini ve nereden geldiğini unutması, ideallerini bir kenara bırakması ve amaç-araç ayrımını yapamaması nedeniyle sadece kendisini değil milleti'ni ve milletin istikbâl ve istiklâlini de mahveder.

Siyaset bazıları için hizmet bazıları için rant bazıları için araç bazıları için ise amaç demektir.

Tarih bize göstermiştir ki; siyaseti, rant ve amaç olarak görenler koltukta oturma saatleri fazla gibi gözükse de sonunda hep kaybetmiştir!

Fakat bir gerçek daha vardır ki; 

"Siyasetle uğraşmayan onurlu, aydın ve asil insanların sonu; onursuzlar, cahiller ve soysuzlar tarafından yönetilmektir."

Bu yüzden özellikle milletin iyiliğini isteyen milliyetçiler, Türkçüler mutlak suretle "araç" olmak kaydıyla siyaset ile uğraşmalıdırlar. Yoksa sonları aynı bir üstteki söz gibi olur.

Bununla beraber;

Siyaset karmaşık ve bazen icra edenin bile kendi benliğini unuttuğu bir sanattır.

Bu önemli sanatı;

Bazıları çok iyi icra eder,
Bazıları iyi icra eder,
Bazıları sadece icra eder ,
Bazıları ise eline yüzüne bulaştırıp içine eder...

 

 

Birileri "içine ediyor" diye, ülkünüze ulaşmak için ARAÇ olarak siyaset yapmanız ve siyaset yaparken dik durmanız için hiçbir engel yoktur.

Zor mudur?
Evet zordur. Fakat bilin ki, Türk zoru sever...

 


"İnsanların dillerinden düşmeyen iki türlü isim vardır; 
Biri iyi, biri kötüdür. 
İkisi de unutulmaz. İyiyi överler, kötüye söverler.”


(Kutadgu Bilig).

Kötü olup da arkamızdan sövdürmememiz dileğim ile….

Murat ÇALIK
11.09.2013
11.09.2014
1224


BENZER KONULAR

TÜRK'ÜN DÜNYA NİZÂMI

TÜRK'ÜN DÜNYA NİZÂMI NASIL OLACAK SORUSUNA, "KISACA” BİR CEVAP… Samimiyet + Çalışmak +

11.09.14 KARALAMALAR
KANDAŞLIK HUKUKU

Anadolu Türk'üne... İsrail denen katilin "büyük israil" projesini genciyle yaşlısına aşıladığı, 7

11.09.14 KARALAMALAR
KURT KAYALAR ELLERİNİ ÇÖZDÜLER

  "621 yılında bir yaz gecesi” ... "Atlılar geniş çayırlığa dağılmışlar,

04.11.14 KARALAMALAR
ATATÜRK'Ü NE KADAR TANIYORUZ?

Siz Mustafa Kemâl Atatürk'ü;  Sadece etten ve kemikten bir insan, Sadece Türkiye ile sınırlı

05.11.14 KARALAMALAR
ÖNCELİĞİMİZ

TURAN OCAKLI KURT KAYALAR olarak önceliğimiz; Türk'e, Türk Milleti'ne;  Türk

11.09.14 KARALAMALAR
TÜRKİSTAN TERİMİ, COĞRAFİ ve SİYASİ SINIRI

Türkistan kavramını veya sınırlarını anlamak için genel kabul gören şekliyle "Türk Dünyası”

11.09.14 KARALAMALAR
SİZCE BAĞIMSIZ MIYIZ?

    Üreten bir Millet ;Nasıl tüketen hâline getirilir? 1923 yılında Mustafa Kemal

10.09.14 KARALAMALAR
TÜRKÇÜLER'İN DÜŞMANLARI

"Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir."Ziya GÖKALP "Türkçü, milli çıkarları şahısların

13.09.14 KARALAMALAR
NEDEN BÜYÜK TÜRKİSTAN DİYORUZ?

Aşağıda günümüzde Dünya'da yaşayan Türkler'in (kendisine Türk diyen ve Türkçe konuşan kimseler),

05.11.14 KARALAMALAR
ÇÖZÜMSE İŞTE ÇÖZÜM!

  Bir süre önce Türk'üm diyenlere, Türk Milliyetçileri'ne, Türkçüyüm Turancıyım diyenlere,

13.09.14 KARALAMALAR
ELBET BİR GÜN RÜZGAR BU TARAFTAN DA ESECEK!

Millet ancak ve ancak bir törenin etrafında birleşmiş ise Millet olur... O töre ne zaman ki

16.10.14 KARALAMALARwww.muratcalik.com
ARA