BİR GARABET DAVA

BİR GARABET DAVA
Dünyanın süper gücü olarak adlandırılan ABD'de, Amerika Devleti'ne iftira atmak ve Amerika Devleti aleyhine propaganda yapmak suçtur. Bu suçu yapanlar eğer ABD vatandaşı ise "vatan haini" olarak adlandırılırlar, vatandaşlıktan çıkartılırlar. Bu hainlere tepki koyan ve protesto edenler ise ABD'de vatansever olarak kabul görüp, devlet ricali tarafından desteklenirler.

Demokrasinin beşiği(!) diye adlandırılan İsviçre'de, İsviçre Devleti'ne iftira atmak, İsviçre Devleti'nin menfaatlerine aykırı davranmak suçtur. Bu suçu yapanlar eğer İsviçre vatandaşı ise "vatan haini" olarak adlandırılırlar, vatandaşlıktan çıkartılırlar. Bu hainlere tepki koyan ve protesto edenler ise İsviçre'de vatansever olarak kabul görüp, devlet ricali tarafından desteklenirler.
 
Medeniyetin çıktığı yer(!) olarak gösterilen İngiltere'de, İngiltere Devleti'ne iftira atmak, İngiltere Devleti aleyhine propaganda yapmak suçtur. Bu suçu yapanlar eğer İngiltere vatandaşı ise "vatan haini" olarak adlandırılırlar, vatandaşlıktan çıkartılırlarBu hainlere tepki koyan ve protesto edenler ise İngiltere'de vatansever olarak kabul görüp, devlet ricali tarafından desteklenirler.

Aynı durum Almanya, Fransa, İsveç, İspanya...v.s gibi Avrupa ülkelerinde de geçerlidir.
 
Yukarıda bahsettiğim suçu Rusya, Çin, Kore...v.s gibi ülkelerde yaparsanız cezanız temyizsiz idamdır.
 
Şimdi gelelim Türkiye'ye...

Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti 'vatandaşı' olarak çıkarttığınız bir gazetede, Türkiye aleyhine propaganda yapabilir, Türkiye Cumuriyeti'ni milyonlarca ermeniyi katletmiş göstererek Türkiye'ye ve Türk Milleti'ne iftira atabilir, başka bir ülkenin mesela ermenistan'ın avukatlığını hatta başka bir milletin milliyetçiliğini yapabilir hatta ve hatta Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nın Ankara'daki binasının önüne, "hesap soracağız" yazan siyah bir çelenk bırakıp, Adalet Bakanlığı önünde bağırarak çemkirebilirsiniz. Bütün bunları yaptınız diye kimse size karışamaz, demokratik hakkınız ve özgürlük olarak görünür hatta bu hakaretlerinizi alkışlayanlar olabilir.
 
Peki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Türk ve Türk Milliyetçisi olarak bu yüzsüzlüğü ve hainliği yapanları protesto ederseniz, onbinlerce Türk ve Müslüman kanı dökülerek işgal edilen Türk Yurdu Karabağ, Türk Soykırımı Hocalı Katliamı ve 1914-1915 yıllarında katledilen Türkler dolayısıyla ve bütün bu işgali, tecavüzü ve soykırımı yapan ermenistan'ın avukatlığını gazeteci(!) kimlikleriyle yapmaları dolayısıyla, gazetelerinin önüne siyah bir çelenk bırakırsanız ne olur?

Söyleyelim...
Eğer böyle yaparsanız siz tehditkar(!) bir 'suçlu' sayılırsınız ve dahi bu aymazlar tarafından utanmadan dava edilirsiniz. Gariptir ki bu garabet davayı da, dava açanların dört ay önce "hesap vereceksiniz" diye siyah çelenk bıraktıkları Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı kabul eder.
 
Bu bahsettiklerimin ne anlama geldiğini isterseniz anlatayım.
 
Yaşanan rezilliği anlatmak için iki resim gerekiyor bize.

Yazıda gördüğünüz üst taraftaki iki resim...
 
Bu resimlerin anlamı nedir, nasıl bugünlere geldik anlatayım efendim...
 
RESİM 1: Tarih: 19 Ocak 2015

Ankara’da Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yanındaki kalabalık Hrand Dink’in öldürülüşünün 8’inci yıl dönümünde Adalet Bakanlığı’na üzerinde "Hrand'ın hesabı sorulacak" yazılı bir siyah çelenk bırakmak ister...

Bu olayda Agos Gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'na "siyah çelenk bırakmalarını" "demokratik protesto hakkı" olarak değerlendirir...
 
...

RESİM 2: Tarih: 24 Nisan 2015

Milliyetçi Türkiye Partisi İstanbul İl Başkanı ve Turan Ocakları Genel Başkanı, onbinlerce Türk ve Müslüman kanı dökülerek işgal edilen Türk Yurdu Karabağ, Türk Soykırımı Hocalı Katliamı ve 1914-1915 yıllarında katledilen Türkler dolayısıyla ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yayın yapan Agos Gazetesi'nin ermenistan avukatı gibi "sözde ermeni soykırımı" propagandası yapması dolayısıyla protesto ve kınamak amacıyla Agos gazetesinin önüne siyah çelenk bırakmak ister...

MTP ve Turan Ocakları'nın yaptığı "demokratik protesto hakkı" dolayısıyla Agos Gazetesi, "siyah çelenk bırakmak suretiyle bizi ölümle tehdit ediyorlar" diyerek savcılığa başvurmuş bu nedenle Milliyetçi Türkiye Partisi İstanbul İl Başkanı Bilal Gökçeyurt Başkanımız ve Turan Ocakları Genel Başkanı Ercan Urçar Başkanımız emniyete çağrılmış ve ifadesi alınmıştır...

Sözde ermeni soykırımı propagandası yapması ve ermenistan avukatlığına savunması nedeniyle Agos gazetesini protesto eden MTP ve Turan Ocakları'na, Türkiye Cumhuriyeti'nde yayın yapan Agos Gazetesi tarafından dava açılır.

Her nasılsa Türk'ün Devleti'nde Türk'e küfreden, Türk kanı dökenleri açıkça savunan ve ermenistan avukatlığı yapan agos'un bu davası Türkiye Cumhuriyeti adli mercilerince kabul edilir.

Bu garabet dava 2 Haziran 2016 tarihinde Saat: 10:10'da İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülecektir.

Bu dava yalnızca MTP Genel Başkanı Sayın Ahmet Yılmaz,
MTP İstanbul İl Başkanı Bilal Gökçeyurt,
Turan Ocakları Genel Başkanı Ercan Urçar'ın adına değil...

Büyük TÜRK milletinin adınadır!
 
 

Bütün bu yaşananlar bir takım soruları da beraberinde getirmiştir.

1- Agos Gazetesi Ocak 2015'te Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi makamı Adalet Bakanlığı'na üzerinde "hesap soracağız" yazılı siyah çelenk bırakmak isterken birilerini tehdit etmek mi istemiştir?

2- Agos Gazetesi Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi makamı Adalet Bakanlığı'na siyah çelenk bıraktığından dolayı, gazetenin herhangi bir yöneticisi emniyete ifade alınması için çağırılmış mıdır?

3- Türkiye Cumhuriyeti'nde "ermeni soykırımı oldu" diye etrafta dolaşan onlarca "yediği kaba pisleyen" kimselerden kaç tanesi Türk Milleti'ne iftira etmesi nedeniyle emniyete ifadeye çağırılmıştır?

4- Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında, "ermeni soykırımı olmadı", "asıl katliamı ermeniler yaptı" bütün bunlar kanıtlı iken emperyalistler ile işbirliği yapıp yalan üzerine Türk Milleti'nin ekmeğini yiyerek bu tür propaganda yapmak Türk Milleti'ne ihanettir demek ve bu yüzden "demokratik protesto hakkını" kullanmak yasaktır ibaresi var mıdır?

5- Türk'ün Devleti'nde Türk'ü savunmak ne zamandan beridir suçtur?


Bütün bu garabetlik bize gösteriyor ki; Agos Gazetesi ve ermeni diasporası, Milliyetçi Türkiye Partisi ve Turan Ocakları'nı tam tanımamıştır...

Zirâ biz MTP'li ve Turan Ocaklı olarak Türk Evladıyız ve dahi Türk Milliyetçisi'yiz...

Yani düşman da olsa karşımızdakini tehdit etmeyiz veya kahpece pusu kurmayız...

Türk'e, Türk Milleti'ne saldırı olursa, tehdit etmeden veya pusu kurmadan direkt saldıran elleri kırarız...

Eğer Agos Gazetesi Türk Milleti'ne saldırmıyorsa, Türkiye Devleti'ne iftira atmıyor ise korkmalarına, çekinmelerine gerek yok...

Ne de olsa, "demokrasi ile yönetilen" bir ülkede yaşıyoruz...

Pek tabi "demokratik tepkimizi" dile getirmek, protesto hakkımızı kullanmak ve dahi bize atılan iftiraların hesabını Türkiye Cumhuriyeti'nin adli mercilerinde sormak bizim de hakkımızdır...
 
Bu garabet davayı açan Agos gazetesi ve ermenistan diasporasını bir yere kadar anlayabiliyoruz lâkin anlamakta sıkıntı çektiğimiz hatta 'bu saçmalığı nasıl yaparlar" diye birbirimize sorduğumuz durum bu garabet davanın açılmasına izin veren Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'dır.

Zirâ Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türkiye Devleti'ne iftira atanları, Türk Milleti'ne kin kusanları ve Karabağ'da, Hocalı'da binlerce kardeşimizi katleden ermenistan'ın avukatlığını yapanları protesto etmenin ve kınamanın suç(!) olduğunu bilmiyorduk!!!

Türk Milleti ve özellikle Türk Milliyetçileri!

2 Haziran 2016 tarihini iyi belleyin...

Bu tarih Türk'ün Devleti'nde, Karabağ'da, Hocalı'da çoluk çocuk demeden Türk ve Müslümanları katleden ermenistanın avukatlığına soyunarak sözde ermeni soykırımı yalanını propaganda yapanların ve bu avukatlığa göz yumanların,

Bu ihanete tepki koyan ve protesto eden Türk Milliyetçileri'ni devlet eliyle Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde dava ettikleri gündür...

Birilerinin gündemi cebi, birilerinin ki makam, koltuk, başka birilerinin gündemi de tabela olabilir...

Bizim gündemimiz dün Türk Milleti idi, bugün Türk Milleti'dir ve dahi yarın da Türk Milleti olacaktır...

7 yaşında varlığını TÜRK varlığına armağan eden BÜYÜK TÜRK MİLLETİ'NE ve özellikle Türk Milliyetçileri'ne çağrımdır!

Bütün Türk Milliyetçileri'ni, tabela, parti, dernek...v.s ayırmadan 2 Haziran 2016 tarihinde Saat: 10:10'da İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde Türk'ün ermeni ile hesaplaştığı garabet davada birlik olmaya davet ediyorum.

Bu dava Türk'ün davasıdır!
Bu davada Türk'ün tarafında olmayanın tarafı ve kimliği bellidir!

BİZDEN RAHATSIZ OLANLARIN KİMLİĞİ ŞEREFİMİZDİR...

Saygılarımla Türk kamuoyuna duyurumdur!

Murat ÇALIK
 
 
Not: Şimdiye kadar yazdığım hiçbir yazı için "bu yazımı paylaşın, yayın" gibi ifadeler kullanmadım. Lâkin bu garabet dava Türk'e yapılan bir saldırıdır. Kamuoyu oluşturmak adına, yazıyı okuyan Türkler'den yazının paylaşılmasını ve bu garabet davanın herkes tarafından bilinmesi için gerekli çalışmanın yapılmasını özellikle rica ediyorum.
 


27.05.2016
2869


BENZER KONULAR

DEVLET YÖNETMEK

Devlet yönetmek kolay bir iş değildir. Devlet yönetiminde vatandaş için esas olan adalet ve

11.10.15 KARALAMALAR
TÜRKÇÜ KİMDİR?

* Türkçü, Türk doğduğu, aidiyetini kabul ettiği, kendini milletine karşı görevli gördüğü ve Türk'ü

24.01.16 KARALAMALAR
İŞGALCİSİNİZ... KATİLSİNİZ... hepiniz ermeni'siniz ®...

İNSANLIĞIN BİTTİĞİ GÜN Hocalı 26 Şubat 1992 Söyleyecek kelime, anlatacak cümle, konuşulacak

22.01.15 KARALAMALAR
BİZ'İ BİZ YAPANLAR

Eskiden konar göçerdik... At üstündeydik, Yerleşik değildik, Her an savaşa hazır, Her an

21.12.14 KARALAMALAR
BÜTÜN TÜRKLER BİR ORDU

Gelene gidene "kardeşim" deyip bağrına basan ve Türk varlığını 1071, 1453 veya 1923'den başlatan;

21.12.14 KARALAMALAR
KALK UYAN! YOKSA ARDI HİCRÂNDIR!

Türk'ün var olduğundan bu güne, Türk'e düşmanlar ve bu düşmanların işbirlikçisi hainler ve

05.11.14 KARALAMALAR
Türk İstiklal Savaşı ve Amerika

Türk Gençliğine, ilkokul eğitiminden başlayarak üniversite eğitiminin sonuna kadar gördüğü bütün

23.09.14 KARALAMALAR
KİMİZ BİZ?

  DÜŞÜNÜN… Düşünün ki; Vatan için can vermeye hazırsınız… Türklük yükselsin, vatan

12.09.14 KARALAMALAR
ATEŞ HÂLÂ AYNI ATEŞ!

    UNUTMAK TÜKENMEK İSE; BİLİNSİN Kİ;  BİZ HİÇ TÜKENMEYECEĞİZ! AB+D

11.09.14 KARALAMALAR
NE DEDİLER?

TÜRK'ün BAŞBUĞ, BOZKURT MUSTAFA KEMAL ATATÜRK HAKKINDA NE DEDİLER? Fransız Başbakanı, 1921

10.09.14 UNUTULMAYANLAR
TÜRKÇÜLÜK VE SİYASET

Türkçülük bir ülkü, siyaset ise iktidara geçme taktiğidir. Bu sebeple bir ana inanç ve ana düşünce

10.09.14 KARALAMALAR
TURANCILIK VE ATATÜRK

ATATÜRKÇÜYÜM(!) DİYEN BAZILARININ EN BÜYÜK YANLIŞI; ŞİMDİKİ SINIRLARIMIZ YETER MANTIĞI... Biz

30.04.15 KARALAMALARwww.muratcalik.com
ARA