ÜÇÜNCÜ SEÇENEK: TÜRKLEŞMEK

1453'ten beridir(hatta çok daha öncesinde) Türk Milleti'nin kafasında olan veya kafasına sokulan 3 soru - 3 seçenek var...

1- araplaşalım mı? (Bu şık Selçuklular döneminde farslaşmak, GökTürkler'in son döneminde çinlileşmek olarak değerlendirilebilir)

2- batılılaşalım mı?

3- Türkleşelim mi?


Bu üç sorudan - üç seçenekten araplaşmayı seçenler 1500-1750'li yıllarda Osmanlıya büyük zarar verdiler. Yıkımı da böyle başlattılar.


Batılılaşmayı seçenler ise 1750-1900 arasında Osmanlı'ya telafisi olmayan zararlar verdiler ve sonuç olarak yıkımı hızlandırdılar.


Bu öyle bir hâl oldu ki, bu zaman aralığında yaşayan yöneticiler Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve II. Murat'ın kendi atalarının Oğuz Kaan olduğunu ve Osmanlı'nın soyunun Türk'ün dip atası olan Oğuz Kaan'ın Kayı Boyundan geldiğini kanıtlamak için ne kadar uğraştıklarını unutup kendilerine ve yönettikleri devlete avrupayi(batıyı taklit etmek) bir görünüm vermeye çalıştılar.


1870-1908 yılları arasında bu sefer de Osmanlılaşmayı(Osmanlı Milleti) buldular. Fakat bu da işe yaramadı.


"Osmanlı Milleti" dedikleri Osmanlı tebası olan ermeni, rum, bulgar, arnavut, arap, yahudi...v.s.ler sonrasında Osmanlı'ya 'biz Osmanlı değiliz' diyerek baş kaldırdı hatta bazıları arkadan vurdu.


1908-1917 arasında tekrar İslam Milleti anlayışına dönüldü fakat bu seferde savaşılan cephe çoktu ki bu cephelerden bazıları da Filistin, Hicaz cepheleri gibi Müslüman kardeşlerimizin(!) Haçlı ittifakı ile oluşturduğu cephelerdi.


1912 ve sonrası doğru ama geç kalmış bir düşünce ile Doğu Türklüğü ile bağları koparmayalım dediler fakat geç kalınmıştı, başarılı olunamadı hatta olunamadığı gibi altyapısı tam hazırlanmamış bu hareket büyük kayıplara da yol açtı.


1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı sırasında karşımızda olan bütün devletler ulus devlet anlayışındaydılar, bu arada içimizde hâlâ 'Osmanlı Milleti' diye diretenler de vardı ki bunların hemen hemen hepsi Türk ırkındandı, zira Osmanlı tebası diğer ırklar çoktan milliyetçilik ateşiyle buluşmuşlardı bile...


Osmanlı'nın yıkılmasının başlıca sebebi son 400 yılda hakim unsur Türkler'in doğru metodu ve doğru seçeneği seç(e)memeleriydi.


Sonuçta Osmanlı Milleti, İslam Milleti diyen Türkler hariç, Osmanlı tebası olan hemen hemen herkes kendi yollarını çizdiler kimileri Batı ile işbirliği yaptı ve Türk'ü sırtından vurdu kimileri de "bağımsızlık" diyerek baş kaldırdı.


1922'ye kadar süren savaş 14.y.y'dan bu yana devletin asıl tebasını ve omurgasını oluşturan Türk ırkının gerçeği görmesini sağladı...


1919-1922 arasında bütün dünyaya Türk'ün meydan okuması olan İstiklâl Harbi ve bu harp esnasında cephedeki asker sayısının Osmanlı nüfusunun ancak %1'i olması ve dahi bu %1'in hemen hemen hepsinin Türk olması Türk Milleti'nin bir şeyi geç de olsa anlamasını sağladı...

Ortada bir millet vardı ve adı Türk Milleti idi...


Bu günden yani 2017 yılından, 1800-1915 arasına bakınca belki Osmanlı Milleti, İslam Milleti (buradaki İslam Milleti kavramı Kur'anda geçen kavram değildir. Buradaki kavram 18.yy.'ın sonlarında Türk için kaba derken arap için kavm-i necip deyip Türk'ü aşağılayanların düşüncesidir, zira Kur'an'da 'Ey inananlar, haçlı ile bir olup Müslüman kardeşinizin kanını dökün' diye bir ayet yoktur!) gibi süslü sözler birilerinin hoşa gidebilir.


Fakat o günlerin konjuktürü, yaşananlar anlaşılmadan ve dahi sırtından bıçaklanmadan bu 115 yıl anlaşılamaz...


1900'lü yılları sıcağı sıcağına ve ihanetleri teker teker görerek yaşayan Türk Aydınları, ilk baştaki üç seçenekten hangisini seçecekleri konusunda birleştiler...


Bu seçenek TÜRKLEŞMEK'ti...


Bu seçenek bazı zaman yara alsa da 1920-1938 yılları arasında devam etti...


11 Kasım 1938'de ise çark yeniden döndü ve Türk Milleti'nin önüne sanki doğru seçenek bulunmamış gibi üç seçenek tekrar kondu...


1- araplaşalım mı?
2- batılılaşalım mı?
3- Türkleşelim mi?


1938-1950 arası aradaki kızıllaşalım mı seçeneğı olmak üzere ikinci seçenek,

1950-1980 arası birinci seçenek etrafında dönüldü durdu...


80'den sonra bu iki seçenek yine dururken bu sefer dördüncü bir seçenek daha geldi...


4- Bencilleşelim mi?


Son 37 senemiz bir, iki ve dördüncü seçenek arasında gidip geliyor...


Kimse üçüncü seçenekten bahsetmiyor veya işine gelmiyor...


Ama bir gerçek var ki; üçüncü seçenek olmadığı sürece geri kalan bütün seçenekler Türk Milleti'nin aleyhine oluyor...


Umarım Türk Milleti bu sefer ağır kayıplar yaşamadan ve çok geç kalmadan üçüncü seçenekte birleşir...


Selam ve saygılarımla...
Murat ÇALIK

 10.03.2017
1348


BENZER KONULAR

DEVLET YÖNETMEK

Devlet yönetmek kolay bir iş değildir. Devlet yönetiminde vatandaş için esas olan adalet ve

11.10.15 KARALAMALAR
BİZ KİMİZ ve DAVAMIZ NEDİR?

  Soru, Cevap, Tanım, Çözüm ve Sonuç Bugün etrafta bir sürü "dava" diyen var...

12.03.17 KARALAMALAR
OSMAN'A RAĞMEN OSMANLICILIK

Günümüz "çakma" modalarından biri de, "Yeni Osmanlıcılık" adı altında Türk düşmanlığı yapmaktır...

14.03.15 KARALAMALAR
AYAĞA KALK!

EY TÜRK bil ki; Törelendirecek Mete Han'ın, Baş eğdirecek Attila'n, Elini çözecek Kurt Kaya'n,

05.02.15 KARALAMALAR
İKİ MEKTUP, BİR MİLLET ÜZERİNE

İKİ MEKTUP, BİR MİLLET ÜZERİNE... "... Şayet hükümet hizmet ve sadakatimizden şüphe ederse

21.11.14 KARALAMALAR
METE HAN

  Hunların, "bilinen" ilk Yabgusu Tuman’ın (Teoman) Türk olan ilk eşinden olan oğlu, 

15.11.14 UNUTULMAYANLAR
ORTA ÇAĞ KİMİN ORTA ÇAĞI?

Batı kaynaklı ve bize dikte edilmiş "resmi tarihte", Fatih Sultan Mehmet Han'ın, İstanbul'u

21.11.14 KARALAMALAR
ATSIZ ve OSMANLI

Özellikle mevcut hükümetin ve cumhurbaşkanın "başka dillerin önünü açmak niyetiyle", Osmanlı

05.11.14 KARALAMALAR
İSMAİL GASPIRALI

  TÜRK BÜYÜKLERİ-44 : İSMAİL GASPIRALI   Doğum tarihi hususunda tam bir kesinlik olmayan

23.09.14 UNUTULMAYANLAR
SEN YOKSAN! ORDU-MORDU YOK!

Tarih sadece kahramanları yazar ve "kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için..."  Ya

10.09.14 KARALAMALAR
OĞUZ OTAĞI

OĞUZ OTAĞI  

10.09.14 FOTOĞRAFLAR
TÜRKLER ve TÜRKİYE ADI ÜZERİNE

Türkler M.Ö. 2000 yılından daha eski çağlarda, Orta Asya'da Sayan-Altay dağlarının kuzeybatı

10.09.14 KARALAMALARwww.muratcalik.com
ARA