ATATÜRK ve KUR'AN-I KERİM

 

ATATÜRK ve KUR'AN-I KERİM
(İSTİŞARE)


Bugün bir kişi ile sohbet ederken şöyle bir söz duydum;
"Mustafa Kemâl yüzünden Kur'an'ı bile anlamıyoruz..."


İşte bu istişare bu yüzden yazılmıştır.


Bir kere açıkça söylemek gerekirse Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz'e vahy edildiği dönemdeki arapça ile bırakın Osmanlıca'yı ( ki alfabe olarak diyorum zirâ dil yine Türkçe) şimdiki arapça arasında bile bayağı fark vardır.


Bununla beraber bundan tam 80 yıl önce neşredilen Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meâlini okumayıp bir de böyle söyleyenler gitttikçe canımı sıkmaktadırlar.


Türkçe ezan ve anadilde ibadet meselesi konumuzdan ayrı olsa da, bir kaç kelâm etmek isterim...


Türkçe ezan meselesindeki ehl-i sünnet âlimlerinin cevaz vermemesi hepimiz tarafından bilinmektedir.


Türkçe ibadet veyahutta anadilde ibadet hakkında İmam-ı Azam Hz. ve Salman-i Farsi Hz.'lerin cevazlarına bakmak önemlidir.


Lâkin bütün bunların hiçbiri hâlâ Türkiye'de birçok Müslümana günde en az 30 kez duyduğu "Allah-û Ekber" nedir diye sorduğumuzda bazılarının ki ne yazık ki çoğunluğunun "Allah Birdir" cevabını vermesi durumuna akilâne bir açıklama yapamaz...


Türkçe ezan evrensellikten dolayı, Türkçe ibadet ise Allah (c.c) Lafzı dolayısı ile caiz olmayabilir lâkin bu durum günde 5 vakit namaz kılan bir Müslümanın günde an az 42 defa okuduğu Fatiha suresinin anlamını bilmemesini, Besmele'nin ne anlama geldiğini ve günde en az 5 defa duyduğu ezan'da ne söylendiğini bilmemesini de hoş gösteremez!


Yalnız Türkçe Ezan'a ve Türkçe İbadete "göbekten" karşı olup ta Mustafa Kemâl'i "bizi Kur'an'dan uzaklaştırmak" ile suçlayanlara sormak isterim ki;


Günümüzde Allah (c.c) En Büyüktür(Allah-û Ekber) ile Allah (c.c) Tektir(Birdir) (Allah-û Ehâd) sözlerini karıştıranların suçu kimdedir?


Mustafa Kemâl Atatürk'ün, Şeyh Sait Ayaklanmasının bastırıldığı, inkılaplara yönelik itirazların arttığı bir devirde Diyanet İşleri Riyaseti'nden İslamiyet'in temel kaynağı olan Kur'an'ın yeniden tefsir etmesini ve Türkçe Meâl istemesi ve bu istek sonrasında Hak Dini Kur'an Dili adlı Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Tefsir ve Meâli'nin Elmalı'lı Hamdi Yazır tarafından 1936-1938 arasında tamamlanmasının üzerinden tam tamına 80 yıl geçmiştir.


'Ehli Sünnet' itikadına ve 'Hanefi' mezhebinin görüşlerine göre neşredilen bu tefsir ve meâlin üzerinden 80 yıl geçmesine rağmen daha ezan'daki sözlerin ne anlama geldiğini bilmemek, defalarca okuduğu Fatiha suresini hatta Besmele-i şerif'in ne anlattığını bilmemek kimin ayıbıdır?


Mustafa Kemâl Atatürk, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meâli'nin neşredilmesini neden istemiştir sizce?


Sabah akşam "Mustafa Kemâl yüzünden dinimizi yaşayamıyoruz, Kur'an-ı anlamıyoruz" diye konuşanlar acep hiç açıp ezanın hatta okudukları birçok surenin Türkçe anlamlarına bakmışlar mıdır?


Mustafa Kemâl Atatürk'ün bir ramazan günü hafızları çağırıp;

"Sayın hafızlar, içinde bulunduğumuz bu kutsal ay içinde camilerde okuyacağınız mukabelelerin tamamını okuduktan sonra Türkçe olarak da cemaate açıklayacaksınız.


İncil’de Aramca yazılmış ama sonradan bütün dillere tercüme edilmiştir. Bir İngiliz İncilini İngilizce, bir Alman İncilini Almanca okur.

Herkes okunan mukabelelerin manasını anlarsa dinine daha çok bağlanır”(1) demesinin manası nedir sizce?


Tabi olarak dünyada hatasız kimse yok, Atatürk'de mutlak surette hata yapmıştır, biz bazıları gibi Mustafa Kemâl Atatürk'ü de putlaştırmıyoruz hatta kendimce yaptıkları arasında bazıları için "şöyle yapsaydı" dediğim de olmuştur lâkin bu meselede Atatürk'ü suçlamak abes ile iştigâlden başka birşey değildir.


Ben işim dolayısıyla birçok ilçe ve köyde geziyorum,mesele ezan meselesine gelince kime sorsam Allah-û Ekber nedir diye %90' ından fazlası önce duraklıyor sonra "Allah (c.c) Birdir" diyor.


Şimdi soruyorum bu "meraksızlığın" sorumlusu Atatürk müdür yoksa daha Rabbinin ne dediğine bakmaya tenezzül etmemişler midir?


Allah-û Ekber : Allah(c.c) En Büyüktür
Allah-û Ehad : Allah (c.c) Birdir (Tektir)


Ezan'ın okunuşu ve Türkçe Meâli


-Allah-û Ekber
(Allah En Büyüktür-En Yücedir)


-Eşhedü enla ilahe illallah
(Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur)


-Eşhedü enne Muhammeder-resülullah 
(Şahitlik ederim ki Hz Muhammed Allah’ın elçisidir)

 

-Hayye alas-salâh 
(Haydi namaza…!)


-Hayye alal-felâh
(Haydi kurtuluşa…!)


-Essalatü hayrün minen nevm 
(Namaz uykudan daha hayırlıdır)


-Allah-û Ekber
(Allah En Büyüktür-En Yücedir)


-Lâ ilahe illallah 
(Allah’tan başka ilah yoktur )


Bu konuyu istişare olarak açtım tabi olarak isteyen istediğini yazabilir, bu konuda kimseyi itham etmediğimi lâkin bir iftiraya da açıklık getirmek istediğimi ifâde etmek isterim...


Yaradan vatanımda günde 5 vakit, en az 30 kez duyduğumuz, Allah-û Ekber'in anlamını bilen Müslümanların sayısını çoğaltsın...(âmin)


Selâm ve saygılarımla...
Murat ÇALIK

 


(1) Halil Erdoğan Cengiz, Riyaset–i Cumhur İnce Saz Hey’eti Şefi Binbaşı Hafız Yaşar Okur’un Anıları–(1924–1938), Müzik Ansiklopedisi Yayınları,s. 127, 141, 176

 08.03.2017
796


BENZER KONULAR

LÂİKLİK ve TURAN

  Lâiklik Hukuk Kuralına Turancı Bakış Bu yazımız, kavramlar ve tanımların birbirine

08.03.17 KARALAMALAR
ATATÜRK ve TURAN

  Atatürkçüyüm(!) diyen bazılarının büyük yanlışı: "Şimdiki sınırlarımız bize yeter"

09.03.17 KARALAMALAR
BAKIŞ AÇISI

Bugün iki farklı kişi ile aynı isim üzerine ayrı zaman ve ayrı yerlerde farklı şekilde münazara

20.08.15 KARALAMALAR
KANDİLLER ÜZERİNE

"Türkiye’de her sene "dinin kesin bir emri, fıkhi bir vecibeymiş” gibi kutlanılan özel gecelerin

23.04.15 KARALAMALAR
GEÇMİŞE IŞIK TUTMAK

Bugün sizinle beraber geçmişe bir ışık tutmak istedim... Buyrun Türkçe'nin yakın geçmişine hep

15.12.14 KARALAMALAR
OSMANLICA(!) MESELESİ

Alfabesiyle beraber Osmanlı Türkçesi denen arapça-farsça-Türkçe karışımı "dil"in seçmeli olarak

08.12.14 KARALAMALAR
AHMAK! MÜSLÜMANLIK DA TÜRK'ÜN MİLLÎ DİNİDİR!

Ramazan yaklaşıyordu... Gazi ve mahiyetindekiler Dolmabahçe Sarayı'ndaydı. O akşam sofraya

19.10.14 KARALAMALAR
ATATÜRK ve RAMAZAN AYI

Bu yazıda Atatürk ve Ramazan Ayı hakkında bir şeyler karalamak istedim.  Gerçi her ne kadar

20.06.15 KARALAMALAR
MERAK ETMEK HAKKINDA

Birçok defalar okumuşluğum var,Namazlarda, dualarda, kabirlerde, vefat edenin ardından(*)...v.s

19.09.14 KARALAMALAR
Lâiklik Hukuk Kuralı ve Turan Üzerine İstişare

(Lütfen bu karalamayı istişare kabul ediniz) Bu yazımız, kavramlar ve tanımların birbirine girdiği

04.08.15 KARALAMALAR
KARDEŞLİK ANLAYIŞI ÜZERİNE İSTİŞARE

Türk olarak doğan ve İslam inancına sahip olan birine göre kardeşlik;    Aynı dinden

02.11.14 KARALAMALAR
TURANCILIK VE ATATÜRK

ATATÜRKÇÜYÜM(!) DİYEN BAZILARININ EN BÜYÜK YANLIŞI; ŞİMDİKİ SINIRLARIMIZ YETER MANTIĞI... Biz

30.04.15 KARALAMALARwww.muratcalik.com
ARA