TÜRK CİHAN HAKİMİYETİ NEDEN ÖNEMLİ?

 
Her ne kadar uzak ülkümüz diye, Turan (Büyük Türkistan) yani dünyadaki bütün Türklerin bir bayrak altında birleşmesini söylesekte, bu birlik sadece asıl uzak ülkümüz olan Kızıl Elma'ya yani Türk'ün Cihan Hakimiyeti'ne basamak olacak bir ülkümüzdür.

Türk Milliyetçileri, Türkçü Turancılar; Türk Gençliğine Turan Ülküsünü anlatırken bu ülkünün Türk'ün Cihan Hakimiyeti için bir basamak olduğunu da anlatması gerekir.

Orhun kitabelerinde görülen ve "Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar" dünyanın, töreye göre, Türk hükümdarı tarafından idare edilmesi ülküsü Türk'ün cihan Hakimiyeti Ülküsüdür.

Bu Ülkü Türkler İslam'a girmeden önce "Kızıl Elma" olarak adlandırılırken, İslam'dan sonra bu kutlu Ülkü, cihad anlayışına bağlı olarak ve İslam'ın;
"Emri bil maruf nehyi anil münker" (İyiliği tavsiye etmek,çağırmak ve emretme, kötülükten alıkoymak) farzına göre hareket ederek, İlay'ı Kelimatullah Ülküsü ile paralellik göstermiştir.

Türk'ün Cihan Hakimiyeti Mefkûresi; 
Her şeyden önce, Türk'ün teşkilâtçılığını, dünyaya adalet getirme ve nizam verme isteğini gösterir.

Türk tarihten bu yana, atası Bilge Kağan'ın dediği gibi ;

"Başlıya baş eğdirdim, dizliye diz çöktürdüm. 
Tanrı yardım ettiği için; gözle görülmeyen, 
Kulakla işitilmeyen yerleri milletime kazandırdım..."

-Bilge KAĞAN-
(Orhun Yazıtlarında, Bilge Kağan yazıtından)

...düşüncesi üzerine hareket etmiştir. 

Günümüzde, bu görüşü terkedenlerden dolayı, İstiklâl Marşı okunurken ayağa kalkmayanlar, her fırsatta emperyalist güçlerin desteğini de alarak ihanet edenler görülmektedir.

Yanlız Türk Birliği, içinde Kızıl Elma Ülküsü olmadan, kuru bir birlikten öteye gidemeyecektir. Zirâ, Türk'ün yurtlarında sadece Türk yoktur, tebâ olarak Türk olmayanlar da vardır ve emperyalist güçler Türk cihana hakim olmadıktan sonra, Türkleri kendi aralarında birbirine dini, meshebi...v.s düşürmek için ve Türk'ün tebâsının Türk'e başkaldırması için uğraşacaklardır. Tarihe bakılırsa hep böyle olmuştur. 

Tarihte M.Ö 209'da Mete Han'ın, Çengiz Kağan ve Emir Temir'in başında olduğu Türk Birliği'nin sebebi Kızıl Elma Ülküsüdür.

Bu üç Türk Hakanı da Kızıl Elma Ülküsüne inanarak Türk Birliğini kurmuşlardır. 

Bahsettiğimiz Cihan'a hakim olma Ülküsü sayesinde atalarımız Türk birliğini kurmuşlardır.

Ne zaman ki, bu ülküden uzaklaşıp, biz bize kalalım demişiz işte o zaman toprak da kaybetmişiz, birliği de...

Tarihte Türk Cihana hakim olmadıktan sonra kendi içinde birlik bile olsa, çin, fransız, rus, arap, ingiliz...v.s milletler, Türk'ü kendilerine tehdit algılamış ve her türlü fitneye olanak sağlamışlardır. 

Ne zaman ki, Türk önce birleşmiş, güçlenmiş ve Cihan'a hakim bir yapıya gelmiş, Türk'ü yıkmak isteyenler sadece hileye başvurmuşlar, Türk kanını akıtmayı akıllarından bile geçirmemişlerdir.

Türk Cihana Hakim olmadığı sürece, dünyada Türk ve Müslüman kanı akmaya devam edecektir. Bununla beraber farz-i mahal bir Türk birliği olsa bile, bu birliği yıkmak için "rahatça" çalışanlar olacaktır. 

Amma Türk Cihana hakim olursa, bu tür güçler en azından çok güçlü hareket edemeyeceklerdir.

Dünya Türklüğü'nün istikbâli ve Türkçülüğün katarı olan Genç Türkçüler'den ricam bu ülkü üzerine fikriyatını düzenlemeleri, her konuda donanımlı olmaları ve "kaybetme" yerine "kazanmayı" seçmeleridir.

Zirâ Türkçü olarak hepimizin düsturu;

"Her şey!
Türk için,
Türk'e göre ve Türk tarafından" anlayışıdır ve unutmamak gerekir ki;

TÜRK BÜYÜK DÜŞÜNÜR!

Selam ile;
Tanrı Türk'ü Korusun!

 03.11.2014
3129


BENZER KONULAR

TÜRK YILMAZ MARŞI

  TÜRK YILMAZ MARŞI(*) Cihan-Harbi yangınından, bağrı-yanık Vatan’a, Türk’ü boğmak

10.09.14 UNUTULMAYANLAR
TÜRKÇÜLÜK VE SİYASET

Türkçülük bir ülkü, siyaset ise iktidara geçme taktiğidir. Bu sebeple bir ana inanç ve ana düşünce

10.09.14 KARALAMALAR
TURANCILIK VE ATATÜRK

ATATÜRKÇÜYÜM(!) DİYEN BAZILARININ EN BÜYÜK YANLIŞI; ŞİMDİKİ SINIRLARIMIZ YETER MANTIĞI... Biz

30.04.15 KARALAMALAR
ELBET BİR GÜN RÜZGAR BU TARAFTAN DA ESECEK!

  Millet ancak ve ancak bir törenin etrafında birleşmiş ise Millet olur...O töre ne zaman ki

11.09.14 KARALAMALAR
TÜRKLER ve TÜRKİYE ADI ÜZERİNE

Türkler M.Ö. 2000 yılından daha eski çağlarda, Orta Asya'da Sayan-Altay dağlarının kuzeybatı

10.09.14 KARALAMALAR
TÜRK'ÜN DÜNYA NİZÂMI

TÜRK'ÜN DÜNYA NİZÂMI NASIL OLACAK SORUSUNA, "KISACA” BİR CEVAP… Samimiyet + Çalışmak +

11.09.14 KARALAMALAR
KANDAŞLIK HUKUKU

Anadolu Türk'üne... İsrail denen katilin "büyük israil" projesini genciyle yaşlısına aşıladığı, 7

11.09.14 KARALAMALAR
ÖNCELİĞİMİZ

TURAN OCAKLI KURT KAYALAR olarak önceliğimiz; Türk'e, Türk Milleti'ne;  Türk

11.09.14 KARALAMALAR
TÜRKÇÜLER'İN DÜŞMANLARI

"Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir."Ziya GÖKALP "Türkçü, milli çıkarları şahısların

13.09.14 KARALAMALAR
NEDEN BÜYÜK TÜRKİSTAN DİYORUZ?

Aşağıda günümüzde Dünya'da yaşayan Türkler'in (kendisine Türk diyen ve Türkçe konuşan kimseler),

05.11.14 KARALAMALAR
ELBET BİR GÜN RÜZGAR BU TARAFTAN DA ESECEK!

Millet ancak ve ancak bir törenin etrafında birleşmiş ise Millet olur... O töre ne zaman ki

16.10.14 KARALAMALARwww.muratcalik.com
ARA