İSİMLER Mİ? FİKİRLER Mİ?

İSİMLER Mİ? FİKİRLER Mİ?

Ben TÜRK MİLLETİ'ni seviyorum ve elimden geldiği kadarıyla Türklüğü yükseltmek için çalışıyorum.


Biliyorum ki, 
Böyle yaparsam Mete Han'ı da, Fatih Sultan Mehmed'i de, Abdülhamit'i de, Enver Paşa'yı da, Atatürk'ü de, Alparslan Türkeş'i de, Atsız Hocamı ve dâhi tarihteki bütün Türk aşıklarını ve Türk Milliyetçileri'ni de onların insan yani hata yapabileceğini bilerek sevmiş, saygı duymuş ve fikirlerini yaşatmış olacağım!


Ben, İstanbul'u fethederek Fatih sanını alan Sultan 2. Mehmet'e, Türk'ün gücünü bütün dünyaya gösterdiği için saygı duyuyorum,


Ben, zamanının en önemli Türkologlarından biri olan Wilhelm Radloff'u Türkoloji'ye katkılarından ve Orhun Anıtları üzerinde yapmış olduğu araştırmalardan dolayı mecidiye nişanı ile taltif eden Sultan 2. Abdülhamit'e, bir devletin yıkılışını geciktirip geriden gelenlere zaman kazandırdığı için saygı duyuyorum,


Ben, hayatını kut'lu bir dava için harcamış Enver Paşa'ya Türklük uğruna evinden binlerce kilometre ötede şehit düştüğü için saygı duyuyorum,


Ben, "benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır" diyen Mustafa Kemâl'e Türk Milleti'ne ve Türk Milliyetçiliği'ne hizmet ettiği için saygı duyuyorum...


Acaba Atatürk hayatta olsaydı ve karşısına bir genç gelip,

"Sizi mi yoksa fikirlerinizi mi sevmeliyiz" deseydi,

Ne cevap verirdi?


Ben, "Türk Töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır" diyen Alparslan Türkeş'e Türk Ülküsü için çalıştığı, hayatını bu yolda harcadığı ve vatanımı rus emperyalistlerinden kurtardığı için saygı duyuyorum,


Ben "Kızılelma, Türk Milletinin manevi besinidir." diyen Atsız Hocam'a, bizlerle Kür Şâd'ı tanıştırdığı için saygı duyuyorum...


Verilecek örnek o kadar çok ki...


İşte bu isimleri ve tarihini iyi bilen genç Türkçü kardeşlerime seslenmek istiyorum...


Kardeşlerim!


Birileri isimlerle meşgul olurken biz milletimizle ve Türklüğümüzle meşgul olmalıyız.


Bu yüzdendir ki, bazı andavalların düştüğü, Türklüğe hizmet edenlere hakaret etme SALAKLIĞINA düşmemeliyiz...


Birileri isim olarak Atatürk'ün peşinden giderken biz fikirlerinin peşinden gitmeli, birileri beden olarak Atatürk'ü korumaya çalışırken biz emanetini korumaya çalışmalıyız!


Birileri Atatürk'ü kalkan edinip bölücülüğe ve inanç düşmanlığına hizmet ederken,
Biz Türk Milleti'ne gerçek Atatürk'ü ve fikirlerini anlatmalıyız!


Birileri Alparslan Türkeş'i seviyorum deyip tavize susarken,

Biz Alparslan Türkeş'in de izinden gittiği Türk Ülküsü'nün peşinden taviz vermeden gitmeliyiz.


Birileri Atsız Ata deyip Turan'da kolkola vereceği kandaşının inancına söverken böylece Türk Milleti'ni Atsız Hoca'dan soğutmaya çalışırken,

Biz Türk Genci'ne Kür Şâd ve 40 çerisi ne yapmış onu anlatmalıyız!


Atsız Türklük için nasıl dik durmuş, neler yapmış onu göstermeliyiz...


Birileri uçurumu iyice derinleştirmek için çalışırken, bizler uçurumu kapatmak için onlara rağmen avuç avuç toprak atmalıyız!


Türk'e hizmet etmişler arasındaki anlaşmazlıklarda veya sorunlarda tarafımız isimlerden yana değil Türklükten yana olmalıdır.


Herkes beşer dolayısıyla şaşar.
Pek tabi herkes hata yapar.


Mesele Türk Milleti'ne ve Türk Milliyetçiliği'ne hizmet eden tarihi şahsiyetleri,

Ne hatasız görüp putlaştırma yoluna gitmemekte ne de her yaptığına yanlış deyip sövmemektedir...


Mesele hizmet edenlere saygı göstermekte, mesele geçmişten ders çıkarıp geleceğe hazırlanmaktadır.


Birilerinin yaptıkları ve söyledikleri sonucunda Atatürk'e, Türkeş'e ve Atsız'a sövenler çoğalırken;

Bizim yaptıklarımızdan dolayı en azından Atatürk'ün, Türkeş'in ve Atsız'ın fikri neymiş diye Türk Milliyetçiliği fikriyatını araştıranlar olacaktır!


Bizler Türklüğe hizmet etmiş hiçbir kimseye hakaret ettirmeyecek ve sayacağız!


Bizler Mete Han'a, Bilge Kağan'a, Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmed'e, Sultan Abdülhamit'e, Enver Paşa'ya, Mustafa Kemal Atatürk'e, Alparslan Türkeş'e, Hüseyin Nihâl Atsız'a...v.s isimlere değil,


Türklüğe sadık kalacağız!


Zirâ biliyoruz ki Türklüğe sadık kaldık mı bu isimlere de sadık kalacağız!


Biliyoruz ki Türk'ü yükselttik mi bu isimleri de yüceltmiş olacağız!


Ve Türklüğe hizmet etmiş hiçbir ismi UNUTTURMAYACAĞIZ!


Türklüğe hizmet etmiş bir ismi yüceltmek için diğer bir isme saldıranlardan da olmayacağız...


Kardeşlerim...


Sizin örnek ve kaale alacaklarınız, üzerine Atatürkçü yaftasını iliştirip bu yafta üzerinden kalem oynatarak para kazanan ve Atatürk'ü yücelteceğim diye Abdülhamit'e saldıran maaşlı Atatürkçüler değil,


Türk'e hiçbir karşılık beklemeden hizmet etmeye yemin etmiş, Atatürk'ün izinden giden gerçek Türk Milliyetçileri'dir...


O yüzden düsturumuzu unutmamalıyız...


Her şey Türk için...
Türk'e göre...
Türk tarafından...


Selam ve muhabbetlerimle...
Murat ÇALIK

 21.09.2016
1549


BENZER KONULAR

ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN 12 EYLÜL MAHKEME KONUŞMASI'NDAN

"Elhamdülillah, inanmış, samimi bir Müslümanım; fanilik hissine aşinayım. Dünyanın bir imtihan yeri

10.09.14 UNUTULMAYANLAR
TURANCILIK VE ATATÜRK

ATATÜRKÇÜYÜM(!) DİYEN BAZILARININ EN BÜYÜK YANLIŞI; ŞİMDİKİ SINIRLARIMIZ YETER MANTIĞI... Biz

30.04.15 KARALAMALAR
ATATÜRK ve BOZKURT

Mustafa Kemâl ATATÜRK’ün Bozkurt ya da kurt sevgisi olağanüstüdür.  Bu sevgi O’nun hayatında

11.09.14 KARALAMALAR
KARAR ZAMANI

                    "Ya istiklâl, ya

04.11.14 KARALAMALAR
SİYASET

Siyaset, bir yönetme sanatı veya bilimidir.  Siyaset sanatını yapan insanlar kendi

11.09.14 KARALAMALAR
KURT KAYALAR ELLERİNİ ÇÖZDÜLER

  "621 yılında bir yaz gecesi” ... "Atlılar geniş çayırlığa dağılmışlar,

04.11.14 KARALAMALAR
ATATÜRK'Ü NE KADAR TANIYORUZ?

Siz Mustafa Kemâl Atatürk'ü;  Sadece etten ve kemikten bir insan, Sadece Türkiye ile sınırlı

05.11.14 KARALAMALAR
ÖNCELİĞİMİZ

TURAN OCAKLI KURT KAYALAR olarak önceliğimiz; Türk'e, Türk Milleti'ne;  Türk

11.09.14 KARALAMALAR
TÜRKÇÜLER'İN DÜŞMANLARI

"Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir."Ziya GÖKALP "Türkçü, milli çıkarları şahısların

13.09.14 KARALAMALAR
ÇÖZÜMSE İŞTE ÇÖZÜM!

  Bir süre önce Türk'üm diyenlere, Türk Milliyetçileri'ne, Türkçüyüm Turancıyım diyenlere,

13.09.14 KARALAMALAR
KARŞILIKSIZ AŞK

Belki ikimiz de seviyoruz... Belki ikimiz de kendimize aşık diyoruz... Belki ikimiz de

10.09.14 KARALAMALARwww.muratcalik.com
ARA