TANSIKMA (ÖZLEMEK)

 
Karaçay-Malkarlı Özdenlanı Sapar'a ait "Özlemek" Üzerine Olan Tansıkma Eseri...
 
Kündüzle ketelle,
Keçele kelelle.
Keçe da, ketedi, tang belgi berse.
Men a, ne ketalmay,
Ne, mında turalmay,
Aşırıb barama zamannı tersge.

Caşauum carıkdı,
Har nem da aşhıdı.
Alay a uzakdı menden bireulen.
Kündüz da, keçe da
Men açık tileyme;
Allah sen ayırma ol kıznı menden.

Taulada, ma bügün,
Kün ariu bolurmu?
Taulada, ma bügün, ol bolur esen.
Men a Şimaldama,
Tubannga karayma -
Nögerim da cokdu, kesim blama men.

Tansıkdan öleme.
Cır anga şagatdı.
Kesekden barlıkma men seni taba.
Başhaga aldanma,
Betingi sen satma.
Bedişlik, bilese, cürekge kama.
 05.12.2014
0Murat Çalık Karalama Defteri
Закрыть