TÜRKÇÜ KİMDİR?

TÜRKÇÜ KİMDİR?

* Türkçü, Türk doğduğu, aidiyetini kabul ettiği, kendini milletine karşı görevli gördüğü ve Türk'ü yükseltmek istediği için Türkçü'dür...


* Türkçü, Türk'ün cihana hakim olup, tarihte çok kez olduğu gibi Türk'ün âleme nizam vermesi için Turancı'dır...


* Türkçü, damarındaki asil kanı bildiği ve şerefli tarihinden miras kalan bu asil kanın gereğini yapmak için milliyetçidir...


* Türkçü, Türk ırkını hiçbir karşılık beklemeden sever...


* Türkçü, bugün her türlü haksızlığın, adaletsizliğin ve zulmün olduğu dünyada, Türk ırkını diğer ırklara ve topluluklara adalet ve refah getirecek güç olarak görür..


* Türkçü, ırkını yükseltmek ve dünyada hak ettiği yere getirmek için çalışır ve bu kut'lu yolda asla vazgeçmez...


* Türkçü, Türk'ü yükseltir, kendini değil!


* Türkçü için sıfatlar değil ad önemlidir ki o ad da Türk'tür...


* Türkçü'ye göre, SADECE "kan” bağı ile Türk olmak yetmez. Türk’ün Türk’çe konuşması, Türk’çe yaşaması/yaşatması, rüyasını bile Türkçe görmesi, Türk'ü yükseltmek için çalışması, çabalaması ve fedakârlık etmesi gerekir.


* Türkçü, Türkçülüğü'nden "bin yıllık kalleşlere" hoş gözükmek için taviz vermez...


* Türkçü, Türkçülük kelimesinden gocunmaz, gocunanı da kim olursa olsun kendinden kabul etmez.


* Türkçü için ehven-i şer yani kötünün iyisi yoktur. Çünkü Türkçü iyi ve kötüyü, milletinin menfaatine göre değerlendirir. Milletine yararı olan iyidir, zararı olan kötüdür...


* Türkçü'nün gözünde ara renk yoktur. Yani Türkçü ya siyahtır ya beyazdır. Gri tonun ne olduğunu bilmez...


* Türkçü, Türk Milleti'ni karşılıksız sevdiği için, milletinin kutsalları ve değerleri ile sorunlu olmaz.


* Türkçü, beraber aynı yolda yürüdüklerinin yarı yolda yorulmasına, dökülmesine, dönmesine bakmaz. Çünkü çıktığı yolda tek başına da kalsa hedefe emin adımlar ile yürüyecek tabiata sahiptir...


* Türkçü, zalimlerin, tiranların rahatça yaşadığı dünyamızda, dünyaya adaleti getirmek için Türk'ün hükmedici güç olmasını ister.


* Türkçü, diğer ırkları sevmek zorunda değildir ama Türk devlet yönetmeye talip olduğu için, en azından kendisine düşmanlık beslemeyen ırklara saygı duymak ve eğer o ırkların yönetimine talipse o yönetimde adil olmak zorundadır.


* Bugün Türkçü'nün öncelikli görevi, Türk'e, Türk Milleti'ne, Türk olduğunu, Türklüğün ne olduğunu ve "Türk'ün önceliklerini" bıkmadan, usanmadan ve hakaret etmeden anlatmaktır.


* Türkçü'nün bir özelliği de, hak edene hak ettiği ölçüde davranabilme yetisidir.


* Türkçü, ülküsü için hem aksiyon anlamında hem faaliyet anlamında hem de fikir anlamında bir şeyler ortaya koymakla görevlidir.


* Türkçü, kendinden önce aynı idealler uğruna çalışan, fikirler ortaya koyan Türkçülerin yaptıklarının ve söylediklerinin üzerine günün gereklerine göre fikirler koymakla mükelleftir.


* Türkçü'nün tek kırmızı çizgisi vardır ki o da Türk Töresi'dir...


* - Her şeye ve herkese gider yapmakla
- Alayına isyan demekle, 
- Hiç kimseyi beğenmeyip sadece ben varım demekle,
- Sağa sola küfür edip edepsizlik yapmakla,
- Fikri ve ülküsü hakkında donanımı olmayıp, "ağır abi" pozları yapmakla,
- Profilinde silahla fotoğraf çektirip, egosunu tatmin etmekle, 
- Gelene gidene sövmekle...v.s Türkçü olunmaz...


Birilerinin "ütopya" diye nitelendirdiği fikrini ve ülküsünü, gerçeğe dönüştürmek için çalışmayan, sadece günlük olaylara tepki vermekten öteye gidemeyen kendisine Türkçüyüm diyenler sadece kendilerini kandırırlar.


* Türkçü, her şeyden önce, yürekli olmalıdır. Ama ideallerine varabilmesi için sadece yürekli olması yetmez. İdeallerini gerçekleştirmesi için bilgili, sabırlı, planlı ve planlarını ortaya koyup, sonuç alabilmesi için teşkilâtlı olması gerekmektedir.


* Türkçüler, Türk'çe konuşan, Türk'çe duruş gösteren,Türk'çe yaşayan, Türk'çe yaşatan, Türk Birliği'ne ve Türk'ün Cihan Hakimiyetine gönül vermiş, fikri ve ideali hakkında bilgilenmiş, bilgisini idrâk mertebesine çıkarmış, "her şey Türk için, Türk'e göre, Türk tarafından" düsturunu benimsemiş yiğit kimselerdir...


İşte böyle Türkçüler çoğaldıkça, Türk Milleti'nin makûs talihi değişecektir.


Saygılarımla.
Murat ÇALIK
24.01.2016
3562


BENZER KONULAR

TÜRK MİLLİYETÇİLERİ ve Diğerleri

  TÜRK Milliyetçileri ile sade vatandaşları, Türkiyeli'leri ve sadece vatanseverleri bu

15.08.15 KARALAMALAR
BİZ KİMİZ ve DAVAMIZ NEDİR?

  Soru, Cevap, Tanım, Çözüm ve Sonuç Bugün etrafta bir sürü "dava" diyen var...

12.03.17 KARALAMALAR
TÜRK MİLLİYETÇİLERİ'NE

Kendisine Türk Milliyetçisi'yim diyenler, 29 Ekim 1923'ü, 8 Şubat 1969'u ve 12 Eylül 1980

24.04.15 KARALAMALAR
3 MAYIS 2015 TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ

Yıl 1944... Aylardan Mayıs... Yer Ankara... Irkçılık-Turancılık davasının gerekçelerinden

24.04.15 KARALAMALAR
TÜRK GENCİ'NE

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN ASIL VE ASİL EVLADI TÜRK GENCİ'NE  Biliyorum, dardasın... Biliyorum,

02.10.14 KARALAMALAR
TÜRK'ÜN CİHAN HAKİMİYETİ'NE GİDEN YOL

      TÜRK'ÜN CİHAN HAKİMİYETİ'NE GİDEN YOL Pratiğin yanlışlığını gösterip,

28.09.14 KARALAMALAR
KAVRAMLAR ÜZERİNE İSTİŞARE

IRKÇILIK, TÜRKÇÜLÜK, ÜTOPYA ve ÜLKÜ ÜZERİNE İSTİŞARE (Bu bir istişare yazısıdır) Daha yazının

24.09.14 KARALAMALAR
BİZLER VAR OLACAĞIZ SADUN AĞAM

BİZLER VAR OLACAĞIZ SADUN AĞAM! Yine düştü gönlüme bir od, Yanıyor için için... Duydum ki bir

11.09.14 UNUTULMAYANLAR
TÜRK CİHAN HAKİMİYETİ NEDEN ÖNEMLİ?

  Her ne kadar uzak ülkümüz diye, Turan (Büyük Türkistan) yani dünyadaki bütün Türklerin bir

03.11.14 KARALAMALAR
TÜRKÇÜLÜK VE SİYASET

Türkçülük bir ülkü, siyaset ise iktidara geçme taktiğidir. Bu sebeple bir ana inanç ve ana düşünce

10.09.14 KARALAMALAR
KARAR ZAMANI

                    "Ya istiklâl, ya

04.11.14 KARALAMALAR
TÜRKÇÜLER'İN DÜŞMANLARI

"Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir."Ziya GÖKALP "Türkçü, milli çıkarları şahısların

13.09.14 KARALAMALARwww.muratcalik.com
ARA