NEDEN BÜYÜK TÜRKİSTAN DİYORUZ?

NEDEN BÜYÜK TÜRKİSTAN DİYORUZ?
Aşağıda günümüzde Dünya'da yaşayan Türkler'in (kendisine Türk diyen ve Türkçe konuşan kimseler), yaşadıkları yerler ve yaklaşık olarak verilmiş sayıları mevcuttur. 
(Bu rakamların fazlası yok belki eksiği bile vardır) 

TÜRK CUMHURİYETLERİ

1) TÜRKİYE CUMHURİYETİ; (Anadolu Türkleri-Oğuzlar)
Nüfus: 72.000.000
Başkent: Ankara

2) AZERBAYCAN CUMHURİYETİ; (Azer Türkleri)
Nüfus: 12.000.000
Başkent: Bakü

3) KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ; (Kazak Türkleri)
Nüfus: 17.400.000
Başkent: Astana

4) TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ; (Türkmenler)
Nüfus: 6.000.000
Başkent: Aşkabat

5) ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ; (Özbekler/Uzbekler)
Nüfus: 31.000.000
Başkent: Taşkent

6) KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ; (Kırgızlar)
Nüfus: 6.200.000
Başkent: Bişkek

7) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ; (Oğuzlar)
Nüfus: 300.000
Başkent: Lefkoşe

ÖZERK TÜRK CUMHURİYETLERİ

1) ALTAY CUMHURİYETİ; (Altay Türkleri)
Nüfus: 300.000
Başkent: Gorno-altaysk

2) BAŞKORTİSTAN; (Başkırlar)
Nüfus: 5.300.000
Başkent: Ufa

3) KABARDEY-BALKARYA CUMHURİYETİ; (Balkarlar)
Nüfus: 1.200.000
Başkent: Nalçik

4) ÇUVAŞİSTAN CUMHURİYETİ; (Çuvaşlar)
Nüfus: 1.800.000
Başkent: şupaşkar

5) DAĞISTAN CUMHURİYETİ; 
Nüfus: 3.500.000
Başkent: Mahaçkala

6) DOĞU TÜRKİSTAN; (Uygur Türkleri-Türkmenler)
Nüfus: 30.000.000
Başkent: Urumçi

7) GAGAVUZYA; (Gök-Oğuzlar)
Nüfus: 200.000
Başkent: Komrat

8 ) HAKASYA; (Hakaslar)
Nüfus: 600.000
Başkent: Abakan

9) KARAÇAY- ÇERKES CUMHURİYETİ; (Karaçaylar-Çerkesler)
Nüfus: 700.000
Başkent: Çerkessk

10) KARAKALPAKİSTAN; (Karakalpaklar)
Nüfus: 1.400.000
Başkent: Nukus

11 ) NAHCİVAN; (Azer Türkü)
Nüfus:500.000
Başkent: Nahcıvan

12) TATARİSTAN; (Tatarlar)
Nüfus: 4.500.000
Başkent: Kazan

13) TUVA CUMHURİYETİ; (Tuva Türkleri)
Nüfus: 388.000
Başkent: Kısıl

14) YAKUTİSTAN; (Sibirler-Yakut Türkleri)
Nüfus: 1.200.000
Başkent: Yakutsk

DÜNYA’DAKİ TÜRK TOPLULUKLARI ;

1) GÜNEY AZERBAYCAN AZER TÜRKLERİ ; Azerbaycan Cumhuriyeti ‘nin güneyinde İran tarafından işgal edilmiş bölgede yaşayan Azer Türkleri. Tebriz İli başta olmak üzere 30.000.000 nüfusuyla en büyük Azer Türk Topluluğunu oluşturan Türk Toplumu.

2) KAŞKAYLAR; İran’da varlığını sürdüren Türk Topluluğu. İran’da 2.500.000 Kaşkay Türkü yaşamaktadır.

3) NOGAYLAR; Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, Romanya ve Türk Cumhuriyetlerin’de yaşamaktadırlar. Toplam nüfusları 400.000 civarındadır.

4 ) AHISKA TÜRKLERİ; Türkiye dışında, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Avrupa ve Abd’de yaklaşık 500.000 civarında nüfusu olan Türk Topluluğu.

5) BALKAN TÜRKLERİ; Yunanistan, Bulgaristan ve eski Yugoslav devletlerinde yaşayan Türkler. Nüfusları 1.000.000 civarındadır.

6) IRAK TÜRKMENLERİ; Irak’ta Musul-Kerkük başta olmak üzere varlığını sürdüren 3.500.000 civarında nüfusu olan Türklerdir. 

7) KAÇARLAR; İran’ın bir dönemine damgasını vuran Türk boyu. Günümüzde İran’da 30.000 civarında Kaçar Türkü yaşamaktadır.

8 ) KARAY TÜRKLERİ(KARAİMLER); Dini inanış olarak Museviliği seçen TürkTopluluğu. Bugün başta Rusya ve İsrail olmak üzere dünyada 100.000 civarında Karay Türk’ü bulunmaktadır.

9) KIRIMÇAKLAR; Bir başka Musevi Türk boyu. Karaimler ile akraba olup özellikle Kırım’da yaşamaktadırlar. Günümüzde sayıları 10.000 civarındadır.

10) KUMUK TÜRKLERİ; Rusya-Kafkasya-Dağıstan’da  yaşayan Kıpçak Türkleridir. Nüfusları 500.000 civarındadır.

11) SALARLAR; Çin’de varlığını sürdüren ve sayıları 200.000 civarında olan Türk topluluğu.

12) DOLGANLAR; Rusya’nın en kuzeyinde yaşayan ve Sibir Türkleri ile akraba olan sayıları 10.000′i bulan Türk Topluluğu.

13) ŞORLAR; Sibirya’da yaşayan ve günümüzde nüfusları 20.000 civarında olan Türk Topluluğu.

14) SURİYE TÜRKLERİ; Günümüzde sayıları 1.500.000′i bulan Oğuz Türkmenleridir.

15) YUGURLAR; Çin’de yaşayan ve sayıları 20.000 civarında olan Türk Topluluğu.

16) TEREKEMELER; Günümüzde çoğunluğu Rusya’da yaşayan ve sayıları 1.000.000 civarında olan Kıpçak ve Oğuz Türkleri…

17) HALAÇLAR(KALAÇ); İran-Afganistan’da yaşayan ve sayıları 200.000′i bulan Türk Topluluğu.

18) ŞAHSEVENLER; İran’da yaşayan sayıları 300.000′i bulan Azer Türkleri.

19) NAYMANLAR; Moğolistan, Kazakistan, Türkiye ve Rusya’da yaşayan ve sayıları 3.000.000′u bulan topluluk.

20) KIRIM TATAR TÜRKLERİ: Karadeniz'in kuzeyindeki Kırım yarımadasında bulunan Türk topluluğudur. Başkenti Akmesçit olup, nüfusu 400.000'dür. Sürgünde olan soydaşlarımız vardır.

21) AVRUPA TÜRKLERİ; Almanya,Belçika,Hollanda başta olmak üzere Avrupa’da yaşayan kandaşlarımızdır. Nüfusları 9.000.000 civarındadır.

Bu saydıklarımız dışında populasyonları çok fazla olmasa da kendi gelenek ve göreneklerini sürdüren dünyada birçok Türk topluluğu vardır. 

Genelde eski Sovyet Coğrafyasında yaşayan bu Türk Toplulukların birkaçının isimleri aşağıdaki gibidir;

Tofalar, 
Yaka Türkmenleri, 
Afganistan Türkmenleri,
İlu Türkleri,
Aynallu Türkleri, 
Aymaklar, 
Hamseler, 
Stravopol Türkmenleri,
Tteleütler, 
Çulimler, 
Barabalar, 
Öngütler,
Kkızıllar, 
Hoşballar,
Biltirler, 
Kamasinler, 
Çulımlar…v.s sayılabilir…

Bugün bütün dünyada yaşayan Türk nüfusu yaklaşık 300.000.000′u bulmaktadır ki bu da Çinliler ve Hintler’den sonra Türk Milleti’ni dünyanın en kalabalık 3. Milleti yapmaktadır.


Yukarıda paylaştığım derlemelerden sonra, 
Anadolu Türkleri kardeşlerime sormak isterim;

Yoksa siz hâlâ Türk’ün sadece Anadolu'da olduğunu mu zannediyorsunuz?

Türk Milleti demek;
Dünyadaki yaklaşık 300 Milyon Türk demektir. 

300 Milyon Türk’ü, birbirine sımsıkı bağlarla bağlama, alfabede, dilde, fikirde, iş'te bir araya getirme ve ortak bir ülkü uğrunda ortak hareket ettirme ülküsü'nün adı Turan (Büyük Türkistan) Ülküsüdür. 

Dünya’da kan ve akrabalık bağları olanlar ile ilişkisini kesen Anadolu Türk’ü bilmelidir ki, bize uzak gibi görünen kandaş ve soydaşlarımız aslında çok yakındır ve 300 Milyonluk Türk Dünyası’nda kendini yalnızlığa terk eden Anadolu Türk’ü büyük bir yanılgının içerisindedir.

Yukarıdaki saydığımı onlarca Türk boyu ve topluluklarının bazıları esaret altında ve zalimler tarafından zulüm görmektedir. 

Çoğunluğu Müslüman Türklerden oluşan Türk Dünyası ile Türkiye Cumhuriyeti Türkleri’nin ilişkisini kesmesi ancak ve ancak Türk’ü, dünyada yalnızlığa ve düşmandan gelecek kalleşçe saldırılara karşı savunmasız bir hâle getirir.

Biz Turan dedikçe, biz dünyadaki esir Türkler'den ve kandaşlarımıza yapılan zulümden bahsedince;

"Dur hele şu Türkiye'yi düze çıkartalım" diyenlere verdiğimiz cevap hep aynı olmuştur...

Şöyle ki;

Tarihte görülmüştür ki; Türk "büyük düşünmediği" zaman hep birilerinin zulmü altında yaşamıştır.

Özellikle son 12 yılda olanlar açık ve seçik göstermiştir ki, Türkiye'de Türk sorunu vardır ve çözümü Türk Birliği'dir.

Ülküsü Turan olmayan Türkiye'yi düze çıkaramaz.

Zirâ Türkiye dışında yaşayan Türklerin yaşadığı Kerkük, Tuzhurmatu, Telafer, Musul, Tebriz, Karabağ, Kırım, Urumiçi, Batı Trakya...v.s gibi yerlere ve elimize bir atlas alıp bu yurtların hemen komşusu olan Türkiye illerine bakınca,

Neden Türkiye dışı Türklerin önemli olduğu belli olacaktır.

Kırım'la ilgilenmeyen Türk, Trabzon'un elinden gittiğinin farkında olmayacaktır,

Karabağ ile ilgilenmeyen Türk, Karabağ'da yapılanların, Kars, Erzurum ve Iğdır'da yapılmak istenenin provası olduğunu anlamayacaktır,

Kerkük, Tuzhurmatu, Telafer ve Musul'da yapılan şerefsizlikle ilgilenmeyen Türk, bu yapılanların aslında Diyarbakır'da yapılmak istendiğini göremeyecektir,

Tebriz'deki 40 milyona yakın Türk'ün dili olan Türkçe'nin yasaklanmasının ve fars zulmü altında bu Türklerin yaşamasının sebebinin, Güney Azerbaycan Türkleri'nin Türkiye Türkleri ile el ele verip, Büyük Türkistan coğrafyasına doğru kol kola gitmesin diye oradaki Türklerin "asimile olması" için İran'lı yöneticilerden yapıldığını göremeyecektir,

Batı Trakya'da zulüm altında yaşayan Türkler'e bu zulmün aslında Türkiye Türkleri'nden intikam almak için ve Onları yurtlarından kovup, Türk Milleti'nin Avrupa kapısını kapatmak amacıyla yapıldığını anlamayacaktır...

Türkiye dışındaki Türkler'e yapılan zulümler, insanlık dışı muamelelerin aslında Türkiye için hazırlık olduğunu Türkiye Türk'ü, soydaşlarına ilgisiz kaldığı için fark etmeyecektir.

Günümüzdeki bu yaşadıklarımız, ihanetler, rezillikler, hainlerin havlamaları TÜRK Sorununu ortaya çıkarmıştır ve bu sorun ancak ve ancak Türk Birliği ile sona erecektir.

TÜRKİYE'NİN, DÜNYA TÜRKLÜĞÜ'NÜN ve dâhi İNSANLIĞIN KURTULUŞU TÜRK BİRLİĞİ'NDEDİR!

Şimdi sizden istediğim, 
Fotoğrafa ve coğrafyaya bir kez daha dikkatlice bakmanızdır.

Bu coğrafyayı alfabede, dilde, fikirde, iş'te birleştirmiş ve sımsıkı birbirine kenetlenmiş Türk’ün neler yapabileceğinin farkında mısınız?

İşte bu yüzden biz Büyük Türkistan Davasına inanıyoruz, 

İşte bu yüzden Türk’ün birleşmesi ve aynı ülküde yürümesi gerekliliğine inanıyoruz.

İşte bu yüzden, Türk Gençlerine, Büyük Türkistan Ülküsünü anlatmak gerekliliğini hissediyoruz.

İşte bu yüzden Türk Gençliği'nin, Türk Töresi üzerine yetiştirilmesi gerekliliğini anlatıyoruz.

İşte bu yüzden Milliyetçi Türkiye diyoruz,

İşte bu yüzden ülkümüzden gram dâhi olsa taviz vermemeliyiz diyoruz.

Rabbim Türk'ü uyandırsın!

Türk Türk'ü aydınlatsın!

Türk Türk'e sahip çıksın!

Türk kıyâm'a kalksın!

Tanrı Türk'ü korusun...

Selam ile…


 
NEDEN BÜYÜK TÜRKİSTAN DİYORUZ?05.11.2014
6228


BENZER KONULAR

ÇÖZÜMSE İŞTE ÇÖZÜM!

  Bir süre önce Türk'üm diyenlere, Türk Milliyetçileri'ne, Türkçüyüm Turancıyım diyenlere,

13.09.14 KARALAMALAR
KARŞILIKSIZ AŞK

Belki ikimiz de seviyoruz... Belki ikimiz de kendimize aşık diyoruz... Belki ikimiz de

10.09.14 KARALAMALAR
ELBET BİR GÜN RÜZGAR BU TARAFTAN DA ESECEK!

Millet ancak ve ancak bir törenin etrafında birleşmiş ise Millet olur... O töre ne zaman ki

16.10.14 KARALAMALARwww.muratcalik.com
ARA